Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Vätsketeknik

Hem » Vätsketeknik » Filterpressar

Diemme Filtration - Aqseptence Group

Diemme Filterpressar med och utan membran
Bilfinger är (efter köpet av Diemme) en bred tillverkare av filterpressar. Fördelen
med filterpressar är att man får en stor filterarea på relativt liten yta.
Filtratet/slurryn pumpas in i filtret under högt tryck (ca: 12-15 bar) och de fasta
partiklarna fyller upp utrymmet mellan filterplattorna. När alla kammare är fulla
avbryts pump-fasen och för tömning öppnas filtret, det vill säga plattorna dras isär
och kakorna ramlar ner. Filterplattorna (ramarna) är ihoppressade från start för att
förhindra läckage mellan plattorna men trots namnet så sker ingen fysisk samman-
pressning. All komprimering av filterkakorna sker således med pump.
 

 


Bilderna ovan visar principiell uppbyggnad och funktion.

 

En vidareutveckling av filterpressen innebär att förse filterplattorna (ramarna)
med ogenomträngliga membran. Bakom membran kan man pumpa in luft
eller vatten och på så sätt komprimera filterkakorna ytterligare. Fördelarna
är flera, exempelvis dynamisk filtervolym volym, snabbare process, torrare
kakor och effektivare tvättning.
 


 

De röda pilarna visar hur kakan komprimeras med hjälp av luft/vatten som
pumpas in mellan membran/filterplatta.

 


De enklaste filtrerna är helt manuella och innebär låga investeringskostnader.
Lämpar sig utmärkt för mindre industriapplikationer. De minsta filterplattorna
är ca: 50x50 cm och minsta totala volym är ca: 10L (special)
 

Bilfingers serie för de allra största filterpressar heter GHT. Med detta filter
kan man bland annat få extrasnabb fyllning, helautomatik, tvättning av
filterkaka, membran, tvättning av filterdukar och topphängda filterplattor
för enkel åtkomlighet. Filtret öppnas snabbt med en patenterad karusell-
automatik som minskar risken att filterkakor fastnar på dukarna.

Filterplattorna finns upp till storlek 2500x2300mm (totalt > 1200m2) och
en total filtervolym är möjligt ända upp till 20.000 liter.Filterkakorna blir normalt fasta och hårda, vilket förenklar hantering och
transport. I detta fall används krossade filterkakor bestående av stenmjöl
som utfyllnad vid markarbeten. Kontakta oss för mer information.

Diemme

Aqseptence Group S.r.l.
Diemme Filtration
Via Gessi 16
48022 Lugo (RA)
Italien

www.aqseptence.com

Produktansvarig
Henrik Lännerbo
Tel. 031-85 04 63
Mob. 0706-29 20 72
 
Mer information
Diemme översiktsbroschyr
Filterpress KE-serien
Filterpress Automat
Filterpress ME-serien
Filterpress GHS
Filterpress GHT
Filterpress GHT-Fast