Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Mobil korrosionsdetektor för glasemaljerad utrustning från Pfaudler

2013-01-30


Vi har nöjet att presentera Pfaudlers nya mobila korrosionsdetektor för glasemaljerad utrustning, ”Pfaudler Corrosion Detector Portable CDP EXProof”. Den bärbara korrosionsdetektorn gör det möjligt för kunder att smidigt inspektera sina glasemaljerade kärl och tidigt identifiera eventuella skador med rostangrepp som följd.

Genom regelbunden kontroll av den glasemaljerade utrustning och tidig identifikation av svaga områden kan spridningar av skadan, med omfattande reparationer som följd, undvikas. Korrosionsdetektorn är EXProof och har en minnesfunktion som gör att mätresultaten kan sparas och hanteras elektroniskt.

Kontakta gärna Johan Carlberg för ytterligare information!

Mobil: 0708-60 94 57
E-post: j.carlberg@rcprocess.se

Läs mer i Pfaudlers datablad