Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

 

Service & Reservdelar
   


 
Vi ger kvalificerat tekniskt bistånd vid servicefrågor och vid reservdelsfrågor.

Genom besök av servicetekniker från våra leverantörer kan vi ge er förebyggande underhåll eller service.

Vi kan på plats hos er eller hos våra leverantörer även tillhandahålla utbildning på er utrustning.

Några av de utrustningar vi hjälper er med är bland annat blandare och torkar, doserare, pelletpressar, kvarnar, centrifuger och reparationer av glasemaljreaktorer samt utrustningar i vårt övriga leveransprogram.

Om ni behöver reservdelar, service eller uppgradering av filternutschar, så har vi ett samarbete med specialister även här.

Vi genomför även CE-märkningar av utrustningar efter installation hos våra kunder.

Övrig kundservice:

Lab och utvecklingsarbete:
I våra leverantörers välutrustade försökslaboratorier och pilotanläggningar kan nya innovativa idéer och processer utvärderas tillsammans med kunniga specialister.

Engineering:
Kundens erfarenheter, testresultat och önskemål tillsammans med våra erfarenheter formar basen för val av utrustning och slutlig design av den industriella anläggningen.

Tillverkning:
Modern tillverkningsteknik med lång yrkestradition bidrar till att kombinera kvalitet, noggrannhet och produktutveckling. De färdiga produkterna funktionstestas noggrant; ofta tillsammans med kunderna före leverans.

Idrifttagning och service:
Vi erbjuder komplett montering och idrifttagning av våra utrustningar. Vi bistår även med montageledare och processpecialister. Allt efter kundens önskemål. Förebyggande underhåll erbjuds bl.a. genom regelbundna besök av våra servicetekniker. Vi ger kvalificerat tekniskt bistånd vid servicefrågor och reservdelsleveranser.
 
 
               Mats Rolander
031-85 04 65

Andreas Lineberg
031-85 04 68Pontus Andersson

Pontus Andersson
031-85 04 69
Mailadress Pontus Andersson