Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Inbjudan: Achema 2018, 11-15 juni i Frankfurt

2017-11-01

Välkommen till Achema 2018, 11-15 juni 2018 i Frankfurt

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till ACHEMA 2018 i Frankfurt - världens största kemi- och processmässa. Som vanligt är vi med våra leverantörer på mässan och vi visar många intressanta nyheter.

Öppettider: måndag till torsdag 09.00-18.00, fredag 09.00-16.00.


 

Amandus Kahl GmbH, Reinbek    Hall 6.0 Monter D18
Maskiner och anläggningar för pelletering, extrudering, malning av biobränsle, recycling-material som plast, papper, kemiprodukter etc. Bandtorkar, kylare, kvarnar.

AZO GmbH, Osterburken    Hall 6.0 Monter C50 
Helautomatiserade materialhanteringssystem, omfattande pneumatisk transport, vägningar, dosering, Big Bag-tömning och fyllning, kontrollsiktning för torra respektive våta processer, recepthantering samt lagringssystem för bulkmaterial. 

Biazzi SA, Montreux    Hall 9.2 Monter B4
Kompletta anläggningar för hydreringar. Biazzireaktor med hög massöverföring och stor värmeöverföringsyta. Även lab­reaktorer för gas- och vätskereaktioner.

BüchiGlasUster AG, Uster    Hall 5.1 Monter C90
Kemreaktorer och tryckautoklaver i glas, glasemalj eller rostfritt stål. För lab-, pilot­ och produktionsskala. Reaktorer med magnetomrörare för helt sluten process. Minipilot 5 och 1O liter som kemreaktorer baserade på det unika "Büchiflexsystemet." Gasdoseringssystem för bl.a. hydreringar.

DrM, Dr Müller AG, Männedorf    Hall 5.0 Monter B16
Fundabac tryckfilter för avkiljning av fasta partiklar i vätskefas.
Tömning som torr filterkaka eller som förtjockad slurry.
Fundamix vibroblandare för känsliga produkter. 

Gustav Eirich GmbH, Hardheim    Hall 5.0 Monter B86
Intensivblandare för blandning, granulering, sönderdelning och homogenisering av torra, fuktiga, fibrösa eller pastösa material.
Kompletta anläggningar för dosering, vägning, blandning, granulering etc. Kvarnar för våt- och torrmalning.

F.P.S. Food and Pharma Systems s.r.l., Como    Hall 6.0 Monter D33
Jetkvarnar och mikroniseringsutrustningar för pharma-, finkemi-, kosmetik- och livsmedelsindustrin. Fluid jet mills, spiral jet mills och pinn mills. Välutrustat testcenter för produktutveckling och kundförsök.

TS Elino lndustrie-Ofenbau GmbH, Düren    Hall 4.0 Monter B3
Högtemperaturugnar för kontinuerlig torkning, värmebehandling, kalcinering, sintring
av pulver, granulat och bulkmaterial. Direkt eller indirekt uppvärmda roterande ugnar och bandugnar.  

FAMAT SA, St-Sulpice    Hall 8.0 Monter F72
Manuella eller automatiska provtagare för pulver och vätskor. Unikt patenterat tätningssystem utan lösa o-ringar. För vakuum och tryck.

Ferrum AG, Rupperswil    Hall 5.0 Monter B70
Horisontella och vertikala urskalningscentrifuger. Pushercentrifuger för kontinuerlig filtrering. Vertikala topptömda mindre centrifuger i pilotskala. Dekantercentrifuger. 

Hosokawa Micron B.V Doetinchem    Hall 3.1 Monter A27
Blandning, torkning och agglomerering för satsvisa och kontinuerliga processer. Cyclomix för intensiv blandning av pulver, fuktiga och pastösa produkter etc. DMR­ kontinuerlig tork för fuktiga, pastösa material. Flexomix, kontinuerlig blandare/granulator. Vrieco-Nauta för skonsam blandning/torkning.
Containmentsystem för sluten hantering av pulver och granulat. Laminar Flow Booths. Isolatorer, Gloveboxes, täta system för fyllning av pulverprodukter i fat, kartonger etc. med invändig liner.

Hosokawa Bepex GmbH, Leingarten    Hall 3.1 Monter A27
Torrkompaktering och brikettering av pulverformiga material för framställning av dammfria produkter med hög bulkdensitet. Bexmill kvarnar/siktkvarnar.

Huber Kältemaschinenbau AG, Offenburg    
Hall 4.2 Monter B49 samt Hall 9.2 Monter D41

Huber Kältemaschinenbau är ledande tillverkare av utrustning för temperaturreglering med hög precision inom forskning och industri.
Ministat och Unistat värme- och kyltermostat. Öppna och slutna värmebad för temperaturområden från -125°C till +425°C. 

Humbert & Pol GmbH, Spenge    Hall 5.0 Monter B61
Pendelskopelevator för skonsam transport av ömtåliga pulver, slitande material, granulat, flingor och styckformiga produkter. Elevatorerna är moduluppbyggda och kan förses med flera in- och utlopp.

lka-Werke GmbH, Staufen    Hall 4.2 Monter K7
IKA Lab. Labb och analysprodukter.
IKA är världsledande inom labb, analys och processteknologi. Innovativa produkter för applikationer inom bl.a. blandning, mixning, temperaturkontroll, distillering, malning och krossning.

lka-Werke GmbH, Staufen    Hall 5.0 Monter D86
Maskiner för blandning, dispergering, homogenisering, våtmalning, för batchvisa eller kontinuerliga processer. Kompletta anläggningar för blandning och dispergering av salvor, krämer, pastor etc. samt för kontinuerlig inblandning av pulver inline i vätskefas och för pulver i vätska med hög energitillsättning. Kolloidkvarnar för sönderdelning i kontinuerlig ström samt dispaxreaktorer med rotor/stator-principen för intensiv sönderdelning och dispergering.

Mavag AG, Neunkirch    Hall 5.0 Monter D32
Filternutchar och filtertorkar för filtrering i slutet system. Filtrering av suspensioner samt torkning. Kompletta anläggningar med styrsystem, vakuumsystem. Även med specialanpassade isolatorer. Funda-filter för filtrering av procesströmmar. 

Neuhaus Neotec GmbH, Ganderkesee    Hall 6.0 Monter D18
Kontinuerlig fluid bed-utrustning för torkning, granulering, agglomerering, spraygranulering, coatning, värmebehandling och kylning. Även för satsvisa processer i labskala från 50-2000 g upp till produktionsskala. Neuhaus Neotec har ett välutrustat försökslaboratorium där tester kan genomföras.

Olsa S.p.A., Milano    Hall 6.1 Monter C14
Utrustning för blandning av salvor, krämer och pastor. För utveckling och produktion. Även i vakuumutförande. Dubbelkon vakuumtorkar.

Optima, Schwäbisch Hall    Hall 3.0 Monter A73
Doserings- och fyllningsutrustningar för pulver, granulat och torra produkter. Kompletta linjer och utrustningar för för livsmedel, kemi och läkemedelsindustri.

Pallmann Maschinenfabrik, Zweibrucken
Hall 6.0 Monter C19

Pallmann kvarnprogram för olika malningsproceser med mycket stort produktutbud av olika kvarntyper för
krossning, finmalning, granulering samt kompletta system. För livsmedel, kemi, mineral och läkemedel mm. 

Pfaudler, Schwetzingen    Hall 5.0 Monter D32
Glasemaljerade reaktorer, lagringstankar, värmexäxlare, ventiler, omrörare.
Pilotreaktorer för forskning och utvecklig. Flera olika emaljkvalitéer för specifika ändamål.

Pink GmbH Thermosysteme, Wertheim-Bestenheid    Hall 5.1 Monter D90
Vakuumtorkar och vakuumtorkskåp.
Roterande kontorkar. Torkskåp med varmluftsystem samt lösningsmedelsåtervinning.

Rubitec AG, Bennwil    Hall 1.1 Monter C52
Fathantering; fyllning, tömning och blandning. 
Fyllning av reaktorer med aktiva substanser, pelarlyftar och mobila system. 
Speciallösningar för fyllning och tömning av Big Bag. Glove-Box system. 

Schrage Rohrkettensysteme, Friedeburg
Hall 6.0 Monter A6

Rördisktransportörer för pulver, granulat, slam, bulkmaterial etc. För såväl torra som fuktiga och slitande material. Ett skonsamt och dammtätt transportsätt med kundanpassade layoutmöjligheter. 

Sulzer Chemtech Ltd, Winterthur / Allschwil    Hall 4.0 Monter D48
Utrustning för indunstning, separation, vätske-vätske-extraktion och absorption. Destillationskolonner, tunnfilmsindunstare, kolonnfyllningar, strukturerade packningar och kolonnbottnar. Statiska blandare för kontinuerlig blandning.

Systag System Technik AG, Rüchlikon   
Hall 4.1 Monter G67

Automatiska reaktionsutrustningar i labskala. FlexyLab, kalorimetrisystem för processuppskalning i glas eller rostfritt stål. Kompletta system med mjukvara för optimering och automatisk processdokumentering.

Wolftechnik Filtersysteme GmbH, Weil de Stadt
Hall 5.0 Monter C75

Kompletta processfilter i standardutförande och skräddarsydda lösningar. Påsfilter, patronfilter, djupfilter, skiktfilter, metallfilter och självrensande filter.Kontakta oss gärna om ni vill boka tid för ett möte under mässan eller om ni vill ha mer information kring någon produkt. 


Med vänlig hälsning
ROLAND CARLBERG PROCESSYSTEM AB