Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

 • Hem
 • Produkter A-Ö
 • Vätsketeknik
 • Pulverteknik
 • Förpackning
 • Leverantörer
 • Service & Reservdelar
 • Kontakta oss

Pulverteknik

Hem » Pulverteknik » Aeromekaniska transportörer

Floveyor

AEROMEKANISK TRANSPORT

Aeromekaniska transportörer för effektiv och dammfri transport och hantering av pulver, granulat och pellets med hög kapacitet.

 • Hög kapacitet, upp till 100 m3/tim för väl fririnnande produkter
 • Inget över- eller undertryck genereras i systemet » endast atmosfärstryck mot omgivningen » inga filter krävs för produkt/luftavskiljning
 • Skonsam mot produkten p g a dess fluidiserande verkan under drift
 • Litet service- och underhållsbehov
 • Självrensande och därmed ringa produktrester
 • Kan vinklas 0-90° utan att resultatet påverkas
   
Floveyor - produktlinjer
Produktlinjer: Hygienic, Industrial och Decant

 

 
Floveyor principskiss
 
Floveyor aeromekaniska transportörer
 


Floveyor Pty Ltd
6 Alice Street, Bayswater
Western Australia 6053
Australien

www.floveyor.com

Produktansvarig
Erik Törnkvist
Mobil: +46-(0)705-15 19 51Mer information
Industrial - transport av bulkmaterial
Industrial - transportörer flyer
Decant - Tankertransportörer
Hygienic - transport för livsmedelsindustrin