Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Pulverteknik

Hem » Pulverteknik » Aeromekaniska transportörer

Floveyor

AEROMEKANISK TRANSPORT

Aeromekaniska transportörer för effektiv och dammfri transport och hantering av pulver, granulat och pellets med hög kapacitet.

· Hög kapacitet, upp till 100 m3/tim för väl fririnnande produkter
· Inget över- eller undertryck genereras i systemet » endast atmosfärstryck mot omgivningen » inga filter krävs för produkt/luftavskiljning
· Skonsam mot produkten p g a dess fluidiserande verkan under drift
· Litet service- och underhållsbehov
· Självrensande och därmed ringa produktrester
· Kan vinklas 0-90° utan att resultatet påverkas

 


 
 


Floveyor Europe B.V
De Oude Ijssel 2
NL-8253 PV Dronten
Holland

www.floveyor.com

Produktansvarig
Erik Törnkvist
Tel. 018-30 32 60
Mob. 0708-14 16 24

Mer information
Samlingsbroschyr