Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

 • Hem
 • Produkter A-Ö
 • Vätsketeknik
 • Pulverteknik
 • Förpackning
 • Leverantörer
 • Service & Reservdelar
 • Kontakta oss

Nyhet från AZO – fyllnings- och vägningsstation för små förpackningar

2015-03-16

AZO arbetar löpande med att utveckla sitt produktsortiment för att befästa sin position som marknadsledande leverantör av helautomatiserade pulverhanteringssystem. Med ett omfattande testcenter för produktutveckling och verifiering av olika processer utvecklar AZO kontinuerligt sina utrustningar för att möta kundernas behov och högt ställda krav. Som ett led i detta utvecklingsarbete lanserade AZO  i höstas en ny spännande produktnyhet som nu finns tillgänglig för den svenska och internationella marknaden.


AZO:s nya  fyllnings- och vägningsstation för små förpackningar

AZO:s nya fyllnings- och vägningsstation för olika typer av små behållare är en kompakt och mångsidig utrustning med dosering och fyllning integrerat i ett enda system.  Stationen kan även integreras med en slungsikt (t.ex. typ DA) för att därmed även få siktbehovet täckt i en kompakt lösning. Som fristående lösning för endast uppvägningsprocessen blir stationen dessutom mycket kostnadseffektiv.

Exempel på fördelar med fyllnings- och vägningsstation är:

 • Kompakt design med möjlighet att kombinera dosering, siktning och fyllning i ett enda system.
 • Prisvärd grundversion som fristående lösning för endast uppvägningsprocessen.
 • Mångsidig lösning med möjlighet till snabba omställningar för att tillgodose olika behållare (säckar, baljor, lådor, etc.).
 • Den modulära designen tillåter anpassad konfiguration och uppgradering utifrån förändrade behov och krav.
Fyllnings- och vägningsstationen kan placeras antingen direkt under blandare eller mellanlagringskärl, eller matas direkt från container och BigBag. Doseringen kan ske antingen med doserskruv eller genom en slungsikt typ DA med integrerad doserskruv. Anslutningar och fyllnadshuvuden anpassas till den typ av behållare som slutprodukten skall  fyllas i. Styrningen kan skötas antingen lokalt av operatören eller integreras i ett centralt styrsystem.
 Kontakta oss gärna för ytterliggare information! 

Roland Carlberg
Mobil: +46-(0)708-29 25 11
roland.carlberg@rcprocess.se

Johan Carlberg
Mobil: +46-(0)708-60 94 57
johan.carlberg@rcprocess.se

Frida Edling
Mobil: +46-(0)730-69 47 32
frida.edling@rcprocess.se