Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

HUBER: Nyheter om olja till Processtermostat

2014-02-18


Den begränsande faktorn för ett stort dynamiskt temperaturområde är i de flesta fall det värmebärande mediet, oftast en olja, vilket kan förkortas HTF (Heat Transfer Fluid).
Efter omfattande tester har Huber nu beslutat att öka maximal temperatur för två vanliga Silikonoljor.

M40.165.10 och M60.115.05 kan nu båda användas upp till +200° i slutna system (Unistat)

Huber definierar den lägsta tillåtna temperaturen där viskositeten uppgår till 50 mm2/s eller mer. Den högst tillåtna temperaturen styrs av flera parametrar bland annat flampunkt, kokpunkt och sönderfall. Högst tillåtna temperatur för en viss HTF kan variera kraftigt beroende på om den skall användas i ett öppet eller slutet system.

Störst dynamiskt omfång av Hubers olika HTF har annars DW-Therm, ett Silan-baserat media som klarar -90°C…+200°C, dock endast avsedd för slutna system. DW-Therm (från DWS Synthesetechnik) skall INTE förväxlas med ”Dowtherm” eller någon petroleumbaserad HTF.

Just nu har vi en begränsad mängd DW-Therm med omgående leverans och fri frakt.
Ring oss! Först till kvarn gäller.