Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Vätsketeknik

Hem » Vätsketeknik » Dispergering Homogenisering

Ika-Werke Process


Ika är en av de marknadsledande leverantörer av kvalitetsutrustning till livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin. Ika har ett brett program för blandning och dispergering av material som normalt är svåra att blanda.


Applikationsområden:
Dispergering
Homogenisering
Emulgering
Suspensioner - blandning av pulver och vätska
Våtmalning
Knådning

 

Produkter:
Omrörare, Propeller, Turbiner etc.
ULTRA-TURRAX® för satsvis dispergering
Inlineblandning- för dispergering, homogenisering, våtmalning etc.
Kompletta anläggningar

 
Master Plant
Master Plant är en anläggning för dispergering och blandning. Denna innovativa designen ger snabbare processtider och bästa dispergeringsresultat för många olika viskositeter. Storleksmässigt finns denna från 10 liter upp till hela 4000 liter. Se mer i broschyren bredvid.
IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

www.ikaprocess.com

Produktansvarig
Niklas Eklund
Tel. 018-30 22 66
Mob. 0709-50 77 01

Mer information
Process Technology
Magic LAB
Plants
IKA_Pilots

Master Plant MP
Standard Production Plant SPP