Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Hosokawa Cyclomix: Dry Powder Inhalants (DPI)

2018-05-17

Hosokawa har publicerat en ny artikel om användningen av deras farmaceutiska paddelblandare Cyclomix för framtagande av Dry Powder Inhalants (DPI). Utvecklingen av DPI-formuleringar är en komplex process som fordrar detaljerad förståelse av varje ingående råvaras specifika pulverkaraktäristisk och beteende (flödesförmåga, vidhäftning, bindningsförmåga, etc.) för att kunna skapa en homogen blandning. Valet av blandningsteknik är därför avgörande för att uppnå en optimal homogenisering av API och bärare, och därmed få fram en slutprodukt med önskade aerosola egenskaper.


 

För denna typ av applikationer är Hosokawas Cyclomix ofta ett passande val av blandare. Den höga prestandan hos Cyclomix kan bl.a. förklaras genom det unika flödesmönster som skapas hos pulvret inuti blandningskärlet. Blandningskärlet hos Cyclomix är koniskt utformat med en toppdriven omrörning, där en omrörare med paddlar och knivblad blandar runt produkten på ett skonsamt sätt. Genom rotationsrörelsen hos omröraren genereras centrifugalkrafter vilka får partiklarna att röra sig uppåt längs det koniska kärlets väggar. Högst upp i blandaren styr därefter den specialformade kupolen partiklarna nedåt igen genom kärlets centrumpunkt. Detta flödesmönster skapar en både noggrann och skonsam blandning av ingående komponenter och en slutprodukt som har den homogenitet som fordras för såväl DPI som andra farmaceutiska applikationer. Ni kan läsa hela Hosokawas artikel här. För mer teknisk information om Cyclomix och Hosokawas andra modeller av pulverblandare kan ni ladda ner den senaste produktbroschyren här.Hör gärna av er till Erik Törnkvist om ni har några frågor kring Hosokawas pulverblandare och -torkar eller om det är någon specifik applikation som ni vill diskutera.
Erik Törnkvist
Tel: 018-30 32 60
Mobil: 0708-14 16 25
E-post: erik.tornkvist@rcprocess.se