Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

 • Hem
 • Produkter A-Ö
 • Vätsketeknik
 • Pulverteknik
 • Förpackning
 • Leverantörer
 • Service & Reservdelar
 • Kontakta oss

I FOKUS: Hosokawa Drymeister, kontinuerlig flash-torkning

2016-08-03

Hosokawa utvecklar ständigt sina tekniker inom kontinuerlig och satsvis torkning. För att illustrera tekniken med kontinuerlig flash-torkning och de fördelar som denna typ av torkprocess kan ge har Hosokawa tagit fram en film som går igenom hur deras Drymeister fungerar och hur en flash-tolkningsprocess med en Drymeister kan ställas upp.


Hosokawas kontinuerliga Drymeister flash-tork (DMR-H) kombinerar effektivt flera processteg i en och samma utrustning: torkning, de-agglomerering/malning och klassificering. Genom sin unika konstruktion kan Hosokawa Drymeister på endast ett fåtal sekunder torka temperaturkänslig produkter med jämt resultat och under säkra processbetingelser. Drymeister kan hantera stora fluktuationer i fukthalt: från ett fåtal procent upp till över 80 procent i suspensioner, slurries, pastor, degar, filterkakor och blöta pulver.Några av de avgörande fördelarna med Hosokawas Drymeister är dess effektivitet, driftsäkerhet och låga underhålls- och driftskostnad. Utrustningen kan även användas för att uppnå olika finhetsgrader på slutprodukten, från D97 = 250 μm ner till D50 i nm vid våtmålning (beroende på processen uppströms). Jämfört med konventionella torkutrustningar så förbrukar även Drymeister ca 30-40 procent mindre energi per kilogram och tar betydligt mindre plats i anspråk i produktionslokalen. 

Genom sin design är Drymeister idealisk för torkning av en bred mängd produkter med skilda produktegenskaper, däribland:

 • Suspensioner
 • Slurries
 • Pastor och degar
 • Filterkakor
 • Blöta pulver
Klicka på länken nedan för att starta filmen eller kontakta Erik Törnkvist för ytterligare information.

Hosokawa Flash dryer Drymeister (DMR-H)

Erik Törnkvist
Tel: 018-30 32 60
Mobil: 0708-14 16 24
E-post: e.tornkvist@rcprocess.se