Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

 • Hem
 • Produkter A-Ö
 • Vätsketeknik
 • Pulverteknik
 • Förpackning
 • Leverantörer
 • Service & Reservdelar
 • Kontakta oss

Hosokawa webbseminarium: Grundläggande tekniker för materialtorkning

2015-04-30


Torsdag den 30 april 2015 kl. 14.00

Effektiv torkning av material är ett viktigt och ofta underskattat steg i många processapplikationer. Det finns många faktorer som ska beaktas vid torkning av material, såsom önskade produktresultat, råvaruegenskaper, säkerhet, energiförbrukning och avdunstningshastigheter. Dessa faktorer behöver noga utvärderas för att välja den optimala torkningsprocessen och undvika en svag länk i produktionen.

Hosokawa håller på torsdag den 30 april kl. 14.00 en kostnadsfri utbildning, ett webbseminarium, med fokus på olika termiska torkprinciper, från låga till höga temperaturer. Exempel på ämnen som kommer att tas upp är:

 • Grunderna i termisk torkning.
 •  Flashtorkning, atmosfärisk torkning, vakuumtorkning och frystorkning.
 • Satsvisa och kontinuerliga torkprocesser.
 • Val av torksystem utifrån material och processapplikation.
Detta seminarium rekommenderas för yrkesverksamma inom kemi-, mineral-, metallurgi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin med intresse av att fördjupa sitt kunnande inom torkutrustningar och torksystem.

Webbseminariet är ca 40 minuter lång och avslutas med ett frågeforum. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till webbseminariet via följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4699291072263456258

Hör gärna av er till Pontus Andersson eller Erik Törnkvist för ytterligare information!

Pontus Andersson
Tel: 031-85 05 69
Mobil: 0709-40 83 55
E-post: p.andersson@rcprocess.se

Erik Törnkvist
Tel: 018-30 32 60
Mobil: 0708-14 16 24
E-post: e.tornkvist@rcprocess.se