Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Hosokawa webb-seminarium, Val av rätt pulverblandare

2015-09-18


 

Hosokawa webb-seminarium: Val av rätt pulverblandare.

Onsdagen den 7 oktober 2015 kl. 14:00


Det finns många aspekter att beakta vid val av rätt blandningsutrustning för varje specifik applikation. Utöver materialspecifika egenskaper såsom partikelstorlek, bulkdensitet, partikelstorleksfördelning, etc. är det även nödvändigt att göra processmässiga överväganden kring satsvolym, energiförbrukning, produktionsmiljö och de krav som slutprodukten skall möta.

För att gå igenom dessa och relaterade frågeställningar håller Hosokawa Micron ett kostnadsfritt webb-seminarium onsdagen den 7 oktober kl. 14.00. Syftet med seminariet är att gå igenom vilka överväganden man bör göra för att hitta den lämpligaste pulverblandaren för sin specifika applikation. Webb-seminariet kommer att behandla grundläggande för- och nackdelar med olika teknologier för pulverblandning, inkl. lämpliga pulveregenskaper för olika blandnings-applikationer.

Detta webb-seminarium riktar sig i första hand till tekniker, ingenjörer och operatörer inom kemi-, mineral-, metallurgi-, livsmedel-, foder- och läkemedelsindustrin, med intresse av att fördjupa sina kunskaper om processutrustningar och/eller kompletta system för batch-blandning.

Presentationen hålls på engelska och kommer att vara ca 30 minuter lång, följt av ett frågeforum där man kan ställa sina specifika frågor till Hosokawas experter.

 Klicka här för att anmäla dig.

 
Hör gärna av er till Pontus Andersson eller Erik Törnkvist för ytterligare information!

Pontus Andersson                                                    Erik Törnkvist
Tel: 031-85 05 69                                                       Tel: 018-30 32 60
Mobil: 0709-40 83 55                                                Mobil: 0708-14 16 24
E-post: p.andersson@rcprocess.se                        E-post: e.tornkvist@rcprocess.se