Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

 • Hem
 • Produkter A-Ö
 • Vätsketeknik
 • Pulverteknik
 • Förpackning
 • Leverantörer
 • Service & Reservdelar
 • Kontakta oss

I fokus: val av rätt pulvertransportör

2020-05-06

I valet av rätt pulvertransportör finns det många tekniska aspekter att beakta. Exempel på dessa är råmaterialets karaktäristik, kvantitet och kapacitet för transportören, vilken sträcka materialet skall transporteras, stigningar och böjar (horistontellt/vertikalt), behov av slutna system (dammtätt/gastätt), ATEX-krav och hygienkrav etc. Frågeställningarna är många och det gäller att hitta den teknologi som är bäst för det specifika materialet.

Vi på Roland Carlberg Processystem AB representerar ett antal marknadsledande leverantörer av olika pulvertransportörer och hjälper er gärna i valet av rätt utrustning för just er applikation.


Schrage rörkedjetransportörer

 

Schrages rörkedjetransportörer används inom en mängd olika branscher och skräddarsys helt utifrån varje kunds specifika behov avseende sträckning och längd. I Schrage-transportörerna kan du transportera de flesta typer av ”komplicerade” produkter, såsom slitande, heta, explosiva, vidhäftande eller ömtåliga material.

Rörkedjetransportörerna finns i horisontellt, vertikalt och diagonalt utförande samt med multipla inlopp och utlopp. Layout, hastighet och material kan justeras. Transportörerna kan utformas för att möta ATEX-krav och går även att få i gastätt utförande.

Rörkedjetransportörena finns i kapaciteter upp till 80 m³/h och kan transportera material med kornstorlekar upp till 100 mm och med en bulkdensitet på upp till 7 ton/m³. Maximal längd är 60 m horisontellt eller 40 m vertikalt.

Den låga kedjehastigheten säkerhetsställer skonsam transport. Rörkedjetransportören är helt dammtät med en hög självrensande kapacitet och har praktiskt taget inga döda utrymmen.

Läs mer
 Floveyor aeromekaniska transportörer

 

Aeromekaniska transportörer för effektiv och dammfri transport och hantering av pulver, granulat och pellets.

Den aeromekaniska transportörens effektiva fluidisering av det transporterade materialet gör Floveyor till ett passande val av transportör vid ett brett spektrum av industritillämpningar där följande element är av vikt:

 • Litet fotavtryck med höga kapaciteter.
 • Skonsam transport av materialet (p.g.a. att materialet fluidiseras).
 • Enkel rengöring av systemet och minimalt med kvarvarande restprodukt.
 • Anpassningsbara installationer med möjlighet till sluten hantering.
 • Mycket liten segregering av blandningar.
 • Låga driftkostnader över tid.

Läs merAZO pneumatiska transportsystem

 

AZO levererar pneumatiska transportsystem för pulver och kornformiga (granulära) bulkmaterial. AZO:s pneumatiska transportsystem finns som både vakuum- och blåssystem (samt som kombination av båda) och erbjuder en rad fördelar:

 • Högsta möjliga kapacitet och transporteffektivitet.
 • Dammfritt, slutet system.
 • Hygieniskt och operatörsvänligt (mycket lågt underhållsbehov).
 • Utrymmes- och höjdbesparande design.
 • Flexibel konfiguration av rördragningar.
 • Pålitlig kontinuerlig transport. Skonsam transport med lågt slitage och produktpåverkan.

Läs merSchenck Process pneumatiska sändare

 

Sändare från Clyde Process för pneumatisk transport av bulkmaterial. För slitande material, längre sträckor, för de flesta kapacitetsområdena.

Läs merVan Beek skruvtransportörer

 

Skruvtransportörer av högsta kvalitet för kortare, dammfria transporter av pulver och granulat. Versioner för både horisontell och lutande transport med vinkel upp till 90°.

 • Flera konstruktionsmaterial och stålkvaliteter möjliga (SS304, SS316, etc.).
 • Fullt annpassningsbara utföranden och installationer.
 • ATEX-anpassade utföranden.
 • Kompletta system inkl. dosering/vägning, big bag-tömning, klumpkrossning, skruvtransport och lagring.
 • Easy Clean-modellprogram för att tillgodose särskilt höga krav på hygien. Hela skruven kan lyftas horisontellt ur höljet.

Läs merHumbert & Pol pendelskopselevatorer

 

Pendelskopselevatorer för mycket skonsam transport av ömtåliga pulver, flingor, granulat, slitande material och andra typer av styckformiga produkter som fordrar skonsam hantering.

Humbert & Pols pendelskopselevatorer kan levereras i kapaciteter upp till 100 m³/tim och kan konfigureras med flera in- och utlopp och olika höjdskillnader. Varje installation kan skräddarsys utifrån kundens specifika behov och anpassas till rådande lokaler.

 • Mycket skonsam hantering/transport
 • Hög driftsäkerhet
 • Stor anpassningsbarhet avseende sträckning i höjd- och sidled (se höger bild)
 • Hög tillgänglighet för service och underhåll
 • ATEX-anpassade utföranden
 • Möjlighet till integrerad städstation för torr- och våtrengöring
 • Möjlighet till gastätt utförande

​Läs merBEUMER Maschinenfabrik

 

Bandtransportörer för långa distanser upp till 20 km och transportkapacitet på över 10.000 ton/h.
Tubtransportörer med band som viks ihop efter påfyllning och öppnas vid tömning, vilket ger en täckt och skyddad  transport av produkten. För avstånd upp till 10 km.

Skopelevatorer för höga kapaciteter. Upp till 175 m och 1800 m³/h. Olika varianter för fin- och grovkorniga produkter. Det finns även heavy duty-varianter som klarar hårt slitande material. En vanlig applikation är returflöden från kvarnar inom t.ex. cementindustrin.

Apron-transportörer för hett material passande exempelvis cement- och stålindustrin samt band- och kedjetransportörer som är heltäckta för att förhindra spill.

Läs merKontakta oss

Ni är varmt välkomna att kontakta oss vid förfrågningar eller om ni önskar ytterligare information rörande transportörer eller några andra processteg i er produktion!

Erik Törnkvist
0708-14 16 24
erik.tornkvist@rcprocess.se

Niklas Eklund
0709-50 77 01
niklas.eklund@rcprocess.se

Johan Carlberg
0708-60 94 57
johan.carlberg@rcprocess.se