Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

 • Hem
 • Produkter A-Ö
 • Vätsketeknik
 • Pulverteknik
 • Förpackning
 • Leverantörer
 • Service & Reservdelar
 • Kontakta oss

Nyhet från IKA: Pilotina, kvarn i pilotskala för torrmalning

2017-01-04

IKA lanserar nu på bred front sin senaste utveckling inom torrmalning: Pilotina, en högeffektiv kvarn i pilotskala för torrmalning. I samband med lanseringen har IKA tagit fram ett attraktivt erbjudande där även en försöksmalning i IKA:s testcenter i Staufen ingår i priset för en ny kvarn. 


 

Pilotina är en ny högeffektiv kvarn från IKA för torrmalning i pilotskala av ett brett spektrum av material med skilda produktegenskaper.

Pilotina ger ett högkvalitativt och reproducerbart resultat för varje batch, med ett enkelt handhavande och högsta tänkbara säkerhet för operatören. Pilotina är även designad för enkel rengöring, vilket ger mindre risk för kontamination och ett effektivt användande. 

Pilotina finns i tre olika versioner, beroende på vilken konfguration som passar bäst för den aktuella produkten:

 • Pilotina MC, med skärande verktyg
 • ​​Pilotina MI, slagkvarn
 • Pilotina MU universal, inkluderande båda modulerna från MC och MI
Som tillval till samtliga modeller finns siktnät i olika storlekar för utloppet till kvarnen.

Som ett led i lanseringen av Pilotina erbjuds nu samtliga tre modeller till ett attraktivt specialpris. I priset ingår även en försöksmalning med kundens råvara i IKA:s välutrustande testcenter i Staufen, Tyskland. Syftet med försöksmalningen är att genom tester avgöra vilken typ av malorgan och konfiguration som passar bäst för den aktuella produkten.

Datablad: IKA Pilotina

Kontakta gärna Niklas Eklund eller Anders Eliasson för ytterligare infromation eller om ni har några frågor!


Niklas Eklund                      
Tel: 018-30 22 66                
Mobil: 0709-50 77 01          
E-post: n.eklund@rcprocess.se  

Anders Eliasson 
Tel: 031-85 04 67
Mobil: 0708-29 22 10     
E-post: a.eliasson@rcprocess.se