Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Inbjudan 1-dags teknik- och produktseminarium Sulzer Chemtech

2018-11-22

SEPARATION TECHNOLOGY & PROCESS PLANTS
Onsdag 8 maj 2019 i Göteborg


Vi inbjuder nu återigen till en välfylld teknik-, och processdag tillsammans med några av Sulzer Chemtechs specialister. Som framgår av bifogat program ligger tyngdpunkten på Separation Technology &  Applications samt denna gång även inom området Process Plants, i form av enhetsprocesser som destillation, avdrivning, indunstning och vätske/vätske-extraktion. Vi ger även en intressant och nyttig introduktion till Sulzers beräkningsprogram för separationskolonner SulCol som fritt kan laddas ner från oss.

Vi vill med detta seminarium erbjuda en god och nyttig inblick inom aktuella process- och teknikområden och ser fram emot en informationsrik dag med föredrag och diskussioner. Föredragshållarna kommer från Sulzer Chemtechs olika teknikavdelningar och föredragen omfattar även nyutvecklingar och intressanta applikationer inom respektive område.

Ta chansen att under en fullspäckad dag få koncentrerad information från Sulzer Chemtech, vilket kan ge många nya idéer och impulser i nuvarande och framtida arbete.

Konferensavgiften är 1.650 kr + moms / deltagare och inkluderar konferensmaterial för samtliga föredrag, lunch samt för-  och eftermiddagsfika. Föredragen hålls på engelska.
Reducerad kostnad för tre eller fler deltagare från samma företag (se anmälan).

PLATS FÖR SEMINARIET: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg.
Anmäl ert deltagande på bifogad anmälningsblankett som kan mailas till oss, eller ring oss.

Hör gärna av Er snarast, dock senast fredag 29 mars.

Välkommen att kontakta Sophie Carrick tel 031-85 04 60 eller E-mail info@rcprocess.se om ni har några frågor och önskar hjälp med hotellbokning eller om ni vill ha ytterligare information om seminariet.
Seminarieprogram (PDF)
Anmälningsformulär (PDF)
Ladda ner inbjudan (PDF)

Hälsningar och väl mött i Göteborg!
ROLAND CARLBERG PROCESSYSTEM AB
www.rcprocess.se

KONTAKT
Johan Carlberg
johan.carlberg@rcprocess.se
018-30 22 60
0708-60 94 57

Christoph Gerner
christoph.gerner@rcprocess.com
031-85 04 66
0708-11 87 08

Roland Carlberg
roland.carlberg@rcprocess.se
031-85 04 62
0708-29 25 11