Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Nyheter

2021-04-22
Rubitec: tömning av fat och big-bag med täthet upp till OEB 5
Rubitecs tömningsstationer för fat och bigbag med högsta krav på tät hantering utvecklas ständigt för att anpassas till nya kundapplikationer och -krav. Det patenterade dockning...
Den senaste versionen som Rubitec har tagit fram har ett gaffelförsett stativ för tiltning och lyftning av big-bag och fat tillsammans med en mobil isolator, läs mer om den i da...
2021-03-29
Hosokawa Expert Talks: Pharma Mixing Systems
Hosokawa lanserar nu sina Expert Talks, en seminarieserie där de går igenom sina utrustningar och exempel på tillämpningar för olika industrier. Först ut är Application Manager ...
Hosokawas pulverblandare för läkemedelsindustrin täcker in ett brett spann av tillämpningar och inkluderar utrustningar såsom den koniska Nauta-blandaren för skonsam b...
2021-03-09
IKA MultiDrive control för hygienisk malning
/// Fin- eller grovmalning av hårda, mjuka eller fibrösa material

Med universalkvarnen MultiDrive control utförs mixning, malning, vägning och mätning utan korskontam...

MultiDrive control can crush, grind and mix hard, soft or fibrous samples. 1,000 watts and a large number of vessels ensure perfect adaptation to any type of coarse and fine cru...
2021-01-15
Hosokawa Micron: blandningsteknologier för farmaapplikationer
Hosokawa Micron B.V. är en av de ledande internationella leverantörerna av pulverblandare till läkemedelsindustrin och har mångårig erfarenhet av att utveckla skalbara blandning...
I artikeln Hosokawa Micron mixing solutions for pharmaceutical manufacturers går Bert Dekens – Application Manager Pharma – igenom ett antal av Hosokawas pulverblandare anp...
2020-12-08
Hosokawa ”Flexomix continuous agglomeration system”
Agglomerering – även kallat våtgranulering – är en väl beprövad teknik för att förändra ett materials fysiska egenskaper med avseende på bl.a. flytbarhet, vätbarhet, dispergerba...
Hosokawas kontinuerliga agglomereringssystem ”Flexomix continuous agglomeration system” är en kombination av två sedan tidigare etablerade tekniker hos Hosokawa: Flexomix kontin...
2020-12-01
Roland Carlberg Processystem presenterar nya leverantören PROMITEC
Vi är glada över att presentera vår nya leverantör PROMITEC GmbH. PROMITEC tillverkar och levererar omrörare kännetecknade av högsta kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet....
Omrörarna kan beroende på utformning hantera ett brett viskositetsspann och erbjuds i alla skalor från små labbomrörare för ett par liter upp till stora processomrörare för...
2020-11-23
Schrage Mobile Weighing Frame Conveyor: ny mobil transportör med integrerad vägning
Vill du väga ditt bulkmaterial direkt ur big bag? Nu lanserar Schrage en mobil transportör med integrerad vägning. Den gör inte bara ditt arbete enklare - den dammfria tömn...
Flytta bara fram transportören till önskad behållare eller mixer, koppla på din big bag och anslut systemet till ett eluttag. Systemet stannar så snart styrenheten har nått den ...
2020-11-19
Roland Carlberg Processystem AB utsett till Gasellföretag 2020!
Det är en stor glädje för oss att kunna berätta att vi har blivit utsedda till Gasellföretag 2020 och att vara ett av det fåtal företag som år 2020 möter kriterierna för att kla...
2020-11-17
Roland Carlberg Processystem presenterar nya leverantören Kbiotech
Vi är glada över att presentera vår nya leverantör Kbiotech GmBH som tillverkar ett brett urval av högkvalitativa bioreaktorer, fermentorer, at-line analysatorer, CIP/SIP-system...
Utrustningarna används bl.a. för processer relaterade till fermentering, cellodling, algodling, hydrolys, biomassa/biobränsle, etc. Solida Biotech genomför även skräddarsydda in...
2020-10-14
BEUMER: palläggning och förslutning med plastfilm för trygga leveranser
Vår leverantör BEUMER Maschinenfabrik GmbH tillverkar palläggare, stretch hood-maskiner för förslutning av pallar och påsfyllningsmaskiner. I detta nyhetsbrev berättar vi mer om...
2020-10-01
Tidsbegränsat erbjudande IKA laboratorieutrustningar Q4
Vi på Roland Carlberg Processystem AB erbjuder ett brett sortiment av laboratorieutrustningar och representerar bl.a. den ledande tillverkaren IKA. Inför årets fjärde kvartal ha...
2020-08-31
Roland Carlberg Processystem presenterar nya leverantören Düker Email Technologie
Vi är glada över att presentera vår nya leverantör Düker Email Technologie som är specialiserade inom glasemaljerade komponenter för bl.a. kemi- och läkemedelsindustrin.
Produktsortimentet innefattar bl.a. rörkopplingar, rördelar, rörböjar, ventiler och kolonner som klarar korrosiva/aggressiva media och stränga hygienkrav. Möjlighet finns till s...
2020-08-20
Pfaudler Interseal dry9000® axeltätning
Interseal ingår i Pfaudler Group och utvecklar och levererar en unik typ av axeltätningar lämpliga för en mängd olika tillämpningar inom läkemedels-, kemi-, petrokemi- och livsm...
Interseals axeltätningar är lämpliga att använda för de flesta typer av roterande utrustningar såsom omrörare till reaktorer, blandare, vakuumtorkar och filtertorkar. I synnerhe...
2020-07-01
Tidsbegränsat erbjudande IKA laboratorieutrustningar
Vi på Roland Carlberg Processystem AB erbjuder ett brett sortiment av laboratorieutrustningar, vi representerar bl.a. den ledande tillverkaren IKA. Detta kvartal kan vi i samarb...
2020-06-09
Sulzer CompaX™, en effektiv och kompakt statisk blandare för inblandning av tillsatser i turbulenta flöden
Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren. Blandarna finns i många olika varianter anpassade efter flödenas karaktäristik. Sulzer ...
Effektiv blandning (CoV </ = 0,05) Lägsta möjliga tryckfall jämfört med andra konventionella blandare Kort installationslängd: ungefär 0,3 till maximal 1 x rördiameter Optim...
2020-06-03
Pulversiktar för alla applikationer
Med denna nyhet vill vi lyfta fram våra leverantörer GKM Siebtechnik och AZO, två av de marknadsledande tillverkarna av siktar som vi på Roland Carlberg Processystem AB under må...
AZO:s välkända utbud av kontrollsiktar och slungsiktar innefattar siktar för livsmedel, läkemedel, kemiprodukter etc. Utrutningarna finns i sanitära utföranden anpassade för enk...
2020-05-06
I fokus: val av rätt pulvertransportör
I valet av rätt pulvertransportör finns det många tekniska aspekter att beakta. Exempel på dessa är råmaterialets karaktäristik, kvantitet och kapacitet för transportören, vilke...
Schrages rörkedjetransportörer används inom en mängd olika branscher och skräddarsys helt utifrån varje kunds specifika behov avseende sträckning och längd. I Schrage-transportö...
2020-04-28
Reservdelar och service: se över era maskiner och era reservdelsbehov!
Reservdelar: passa på att se över era lager
Vi på Roland Carlberg Processystem AB jobbar för fullt med att hålla ledtiderna för reservdelsleveranser så korta som möjligt. Flera ...

2020-04-21
Hiller Dekantercentrifuger – nytt större testcenter för försökskörningar med kunders material
Hiller GmbH tillverkar och levererar sedan över 45 års tid högkvalitativa dekantercentrifuger till processindustrin och är en av de marknadsledande leverantörerna inom sitt...

För att ytterligare stärka sin verksamhet med testkörningar för sina kunder så flyttar Hiller nu sitt testcenter och laboratorium till nya större lokaler. Det nya testcentret i...

2020-03-31
Våra åtgärder kring covid-19
Utmaningarna med covid-19 har drabbat oss alla. Vi ser allvarligt på situationen och gör allt vi kan för att skydda våra anställda och kunder samtidigt som vi och våra leverantö...
Vi och våra leverantörer jobbar hårt för att ge våra kunder samma goda service som alltid. Leveranserna fortgår och vi strävar efter att hålla så korta ledtider som möjligt i al...
2020-02-10
Tack alla som besökte oss på Nordic Pellets Conference 2020, 4-5 februari
Roland Carlberg Processystem AB deltog den 4-5 februari tillsammans med Amandus Kahl i den årliga Nordic Pellets Conference som i år gästade Uppsala. Nordic Pellets Conference a...
Konferensen inleddes med två intressanta studiebesök hos Vattenfall och Viks slott. Konferensen visade på en positiv trend när det kommer till biomassa generellt och hur stor ak...
2020-01-13
BEUMER: specialiserade palleterings-, transportörs- och förpackningslösningar
Vi är glada över att presentera vår nya leverantör BEUMER som är tillverkare av palläggare, stretch hood-maskiner för förslutning av material på pall, utrustningar för fyllning ...
BEUMER erbjuder kompletta system inkl. transportband och automation för att mekaniskt eller med robot formera och placera säckar på pall enligt angivet mönster. Systemen är modu...
2019-08-30
Kontinuerlig torkning, blandning och agglomerering – Hosokawa Micron
Hosokawa är en världsledande leverantör av utrustning för blandning, homogenisering och torkning av alla slags pulver, granulat och pastor. Med stor erfarenhet från de flesta in...
Läs gärna mer om vad Hosokawa kan erbjuda i deras nyligen uppdaterade broschyrer.

Batch & Continuos mixing – en broschyr som riktar sig till alla med intresse för eller beh...

2019-04-16
Eirichblandare används för att skapa kulor av aska som ska öka återföring av näring till svenska skogar
Den 11 april presenterade Skogsstyrelsen en ny produkt med tillhörande teknik och logistik för askåterföring i skogen. Aska formas till små kulor, granuler som är betydligt lätt...
Flis från grenar och toppar (grot) som blir över i skogen vid avverkning är ett viktigt bränsle i värmekraftverk och en del i omställningen från beroendet av fossila bränslen. N...
2019-03-04
IKA lanserar PETTE fix och vario, pipetter för alla applikationer
De nya pipetterna i PETTE-serien från IKA presenterades under ACHEMA förra året och finns nu tillgängliga för inköp i vår webshop. Totalt rör det sig om 18 modeller som kombiner...
IKA PETTE unites everything lab technicians can expect for reliable metering in a single instrument. All models are fully autoclavable and can be easily sterilized. This ensures...
2019-01-21
Ny reaktor för 500bar och +500°C
Då många kunder har efterfrågat högre tryck och högre temperatur än vad som tidigare varit möjligt i en standard reaktor har Büchi nu tagit fram en uppgraderad version som heter...
2019-01-10
Nyheter om Huber Processtermostater 2019
På Huber pågår en ständig utveckling för att ligga i framkant gällande prestanda,
användarvänlighet och miljö. Här presenterar vi några av de senaste nyheterna i korthet.
Kontak...

2019-01-09
Wolftechnik Filterhus i hygieniskt utförande

Wolftechnik WS filterhus är ett allsidigt filter i polerat  utförande för hygieniska
applikationer. Detta gör filtret särskilt lämpligt för bryggerier, livsmedel, farma,
f...

2018-12-20
Rubitec lanserar kompakt isolatorstation
Rubitec lanserar en kompakt isolator-station för tömning av produkt från fat ned till reaktor med sitt patenterade Smartdock-system. Detta ger en mycket tät och säker procedur s...

- Integrerad kolonn med pneumatisk motor för att lyfta fatet till rätt höjd.
- Handhjul med växel för att rotera fatet till tömningsposition.
- Horisontell inställnin...

2018-12-19
Inbjudan Swedish LabDays, Stockholmsmässan 2-3 oktober 2019
Swedish LabDays 2019 är en fackmässa för laboratorieteknik, med branschföreningen Swedish Labtech som officiell partner. Välkommen till monter 35 där vi på Roland Carlberg Proce...
Roland Carlberg Processystem AB erbjuder ett brett sortiment av laboratorieutrustningar från ledande internationella tillverkare. Med lagerhållning i Sverige, utbildade servicet...
2018-12-13
Frystorkning med Hosokawa Active Freeze Dryer
Hosokawa har publicerat en presentationsvideo över deras "Active Freeze Dryer”, en utrustning utvecklad hos Hosokawa för frystorkning av olika typer av material inom främst läke...
- Steril, helt sluten process (inget behov av skyddsutrustning för operatörer).
- Malning av materialet är ej nödvändigt efter torkning.
- Anpassad för CIP och SIP.
- Enkelt han...

2018-11-22
Inbjudan 1-dags teknik- och produktseminarium Sulzer Chemtech
SEPARATION TECHNOLOGY & PROCESS PLANTS
Onsdag 8 maj 2019 i Göteborg

Vi inbjuder nu återigen till en välfylld teknik-, och processdag tillsammans med några av Sulzer Chemtechs specialister. Som framgår av bifogat program ligger tyngdpunkten på Se...
2018-11-20
Utställning av labutrustning på Uppsala Business Park 12 feb
Den 12 februari kommer vi på Roland Carlberg Processystem att finnas på plats på Uppsala Business Park för att ställa ut och visa en del av vårt utbud av labutrustning.
Vi kommer att visa och diskutera allt ifrån omrörare till labreaktorer med utrustning från
bl.a. IKA Lab, Huber och Büchi.

Gå gärna in på vår hemsida www.lab.rcprocess.se och l...

2018-11-10
Inbjudan Industrimässan i Kiruna 2019, 6-7 november
Välkommen att besöka oss i vår monter där vi presenterar våra starka leverantörer inom områdena pulverteknik och vätsketeknik. 
Maskiner, utrustningar och anläggningar inom områdena vätsketeknik, pulverteknik och laboratorieutrustningar. Våra kunder finns inom de flesta industriområden, såsom kemi-, mine...
2018-11-05
Välkommen till EuroTier 13-16 november 2018 i Hannover, Hall 21, Monter C08
Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till EuroTier 2018 i Hannover- en världsledande mässa för foderproduktion. Vi finns på plats tillsammans med Amandus Kahl som är dedikerade för...
INBJUDAN FRÅN KAHL
Dear Sir or Madam, At EUROTIER 2018, not only compound feed manufacturers but also the machine and plant construction industry with their innovations are awai...

2018-10-15
Vinnarna i lotteriet ProcessTeknik 2018
Tack alla ni som besökte oss i vår monter på ProcessTeknik och bidrog till att göra vårt mässdeltagande till en stor framgång även detta år! Ni var många som besökte oss i vår m...
2018-09-10
Inbjudan till ProcessTeknik, 9-11 oktober 2018
Välkomna att besöka oss i vår monter på Nordens största mässa för processutrustning och processteknologi:

ProcessTeknik i Göteborg den 9-11 oktober 2018.


Vi visar upp utvalda delar från våra starka leverantörer inom områdena pulverteknik och vätsketeknik. Vi ser fram emot att träffa er i vår monter för att di...

2018-08-21
Nu lanserar vi vår nya webshop för labutrustning!
Roland Carlberg Processystem AB erbjuder IKA:s kompletta sortiment av högkvalitativa och innovativa laboratorieutrustningar för de flesta applikationer. Med lagerhållning i Sver...

Nu firar vi starten av vår nya webshop med IKA:s labprodukter genom ett lanseringserbjudande med 10 % rabatt på hela vårt sortiment (exklusive frakt). Använd koden vid direktbe...

2018-05-17
Hosokawa Cyclomix: Dry Powder Inhalants (DPI)
Hosokawa har publicerat en ny artikel om användningen av deras farmaceutiska paddelblandare Cyclomix för framtagande av Dry Powder Inhalants (DPI). Utvecklingen av DPI-formuleri...
För denna typ av applikationer är Hosokawas Cyclomix ofta ett passande val av blandare. Den höga prestandan hos Cyclomix kan bl.a. förklaras genom det unika flödesmönster som sk...
2018-04-16
Sulzers nyutvecklade NeXRing™ i praktisk tillämpning
Fyllkroppar av olika slag har under många år använts vid fraktionering, absorption och stripping i raffinaderier och kemiska anläggningar. Som ett led i sin pågående produktutve...
NeXRing har sedan lanseringen installerats för olika typer av separationsprocesser (t.ex. amine absorption, stripping av avloppsvatten) hos ett flertal kunder. Fördelar som kund...
2018-03-27
IKA Lab presenterar nya laboratorieprodukter
IKA Lab breddar kontinuerligt sitt sortiment för att bibehålla sin position som den främsta leverantören av innovativa och högkvalitativa utrustningar för det moderna laboratori...
IKA har som vanligt en del nyheter i sitt sortiment. Här kommer en kort presentation av några av dem.
2018-02-07
Ferrums nya D-ACT® double action pushercentrifug
Nu kan Ferrum presentera en helt ny dubbelverkande pushercentrifug, kallad D-ACT®. Detta som ett led i den kontinuerliga produktutvecklingen. Ferrum är sedan många år tillbaka e...
Jämfört med en standard 2-stegs pushercentrifug ger D-ACT® pushercentrifug en kraftigt ökad genomströmning samtidigt som den specifika energiförbrukningen minskar. Till följd av...
2018-01-11
Büchi Glasreaktor 10L med omgående leverans
Normalt tillverkas all större glasutrustning från BüchiGlas mot order vilket ger 12-20 veckor leveranstid. Just nu har vi dock en Minipilot med motoromrörning och konisk botten,...
2017-11-01
Inbjudan: Achema 2018, 11-15 juni i Frankfurt
Välkommen till Achema 2018, 11-15 juni 2018 i Frankfurt

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till ACHEMA 2018 i Frankfurt - världens största kemi- och processmässa. Som ...

Amandus Kahl GmbH, Reinbek    Hall 6.0 Monter D18
Maskiner och anläggningar för pelletering, extrudering, malning av biobränsle, recycling-material som plast, pap...

2017-10-09
Inbjudan Swedish LabDays, Stockholmsmässan 18-19 oktober 2017
2017-08-24
Inbjudan: Powtech 26-28 september 2017
2017-08-11
Huber lanserar ny fjärrstyrning
För att fjärrstyra en Huber processtermostat med nya PilotOne finns det
flera möjligheter. Det kanske enklast sättet är att bara ta loss styrpanelen
och koppla in en förlängning...

2017-04-03
Inbjudan Interpack 4-10 maj 2017
2017-03-06
Nyhetsbrev - IKA labb
Vi på Roland Carlberg Processystem AB har nu varit representanter för IKA:s labbutrustning sedan en tid tillbaka. För oss har det varit mycket spännande och stimulerande att int...
Det har kommit en hel del nyheter på produktsidan under 2017. Bland annat har IKA lanserat två stycken nya magnetomrörare: IKA Plate RCT Digital och C-MAG HS 7 control. Dessa är...
2017-01-04
Nyhet från IKA: Pilotina, kvarn i pilotskala för torrmalning
IKA lanserar nu på bred front sin senaste utveckling inom torrmalning: Pilotina, en högeffektiv kvarn i pilotskala för torrmalning. I samband med lanseringen har IKA tagit fram ...


Pilotina är en ny högeffektiv kvarn från IKA för torrmalning i pilotskala av ett brett spektrum av material med skilda produktegenskaper.

Pilotina ger ett högkvalitativt och ...

2016-10-07
Vinnarna i vårt lotteri
Tack för ert besök i vår monter!

Nu har vi dragit vinnarna i lotteriet som vi hade under Processteknikmässan.

Vinnande nummer är:

Orange lott, Serie F 

Nr: 30


Grön lo...

2016-09-16
Roland Carlberg Processystem AB lanserar IKA:s labbsortiment!
Det är med stor glädje vi kan meddela att Roland Carlberg Processystem AB nu kan erbjuda IKA:s kompletta sortiment av laboratorieutrustningar på den svenska marknaden. IKA:s hög...
Roland Carlberg Processystem AB har sedan många år framgångsrikt levererat IKA:s processutrustningar till svenska kunder. Som en naturlig fortsättning på detta goda samarbete ka...
2016-09-16
Sverigepremiär för MidiPilot och tryckfilter
På den kommande processteknikmässan (4-6 oktober) kommer vi för första
gången i Sverige att kunna visa Büchi MidiPilot 30L, Büchi högtrycksfilter samt
Büchi gasdoserare generati...

2016-09-13
Välkomna till Processteknik, 4-6 oktober 2016
Välkomna att besöka oss i vår monter på nordens största mötesplats för processteknik: Processteknik-mässan i Göteborg den 4-6 oktober 2016.

Vi ställer även i år ut på mässan och visar upp utvalda delar från våra starka leverantörer inom områdena pulverteknik och vätsketeknik. Vi ser fram emot at...

2016-09-12
Ny superolja från Huber. -80...+250°C
De flesta Huber Unistat-maskiner ett större temperaturomfång än vad den värmebärande oljan gör. Detta blir då en begränsning och i värsta fall måste man alternera mellan olika v...
2016-08-03
I FOKUS: Hosokawa Drymeister, kontinuerlig flash-torkning
Hosokawa utvecklar ständigt sina tekniker inom kontinuerlig och satsvis torkning. För att illustrera tekniken med kontinuerlig flash-torkning och de fördelar som denna typ ...

Hosokawas kontinuerliga Drymeister flash-tork (DMR-H) kombinerar effektivt flera processteg i en och samma utrustning: torkning, de-agglomerering/malning och klassificering. Ge...

2016-08-03
ERBJUDANDE: Datorstyrning till din labreaktor med Systag ePAT
Systag är ett Schweiziskt kunskapsföretag inom automatiserade labbreaktioner och kalorimetri.

Sedan många år har vi levererat specialanpassade High-End-system till Svenska kund...

2016-04-29
HOSOKAWA TIPSAR: 10 punkter att tänka på vid val av pulverblandare
Att blanda och förena olika typer av pulveringredienser är vanligt förekommande inom dagens processindustri (kemi, pharma, mineral, metall, livsmedel, etc.). Det finns många oli...
För att ge vägledning i dessa frågor har Hosokawa sammanställt en topp 10-lista med de viktigaste punkterna att överväga vid val av pulverblandare. Förhoppningen är att detta do...
2016-04-12
Inbjudan till POWTECH, Nürnberg 19-21 april 2016
Powtech är en av de ledande internationella mässorna för pulverteknik. Våra leverantörer finns som alltid på plats och kommer att visa sina utrustningar för bland annat&nbs...
Klicka här för att ladda ner vår inbjudan, eller kontakta oss för mer information eller för att boka ett möte under mässan. Vi är på plats under mässans alla dagar och träffar e...
2016-03-18
SULZER Teknik-, och Produktseminarium 27 april
INBJUDAN

1-DAGS TEKNIK-, OCH PRODUKTSEMINARIUM

SULZER CHEMTECH MASS TRANSFER TECHNOLOGY & PROCESS TECHNOLOGY
27 APRIL 2016 I GÖTEBORG 

Vi inbjuder nu återigen till en välfylld teknik-, och processdag tillsammans med några av
Sulzer Chemtech’s specialister.

Som framgår av bifogat program ligger tyngdpunkten på ...

2016-03-09
AZO Pulverseminarium 7 april 2016
INBJUDAN
1-DAGS TEKNIK-, OCH PULVERSEMINARIUM

Kompletta lösningar för hantering av pulverprodukter.

7e april 2016 i GÖTEBORG

Vi inbjuder nu till en välfylld teknik-, och pulverdag tillsammans med några av våra specialister.
Som framgår av bifogat program kommer vi att presentera tekniklösningar f...

2016-02-10
Huber: Förlängd garanti & ny katalog 2016
Huber meddelar att från och med Januari 2016 kommer alla maskiner
som registreras att få förlängd garanti enligt följande:

3 års garanti på utbytbara elektronikpaneler
2 års ga...

2016-01-22
Ny funktionalitet med Huber Unistat. "Explore"
Den nya panelen på Huber processtermostat (PilotOne) medför att operatören
i de flesta fall snabbt och enkelt kan styra sitt system utan att behöva ta hjälp av en manual.
H...

2016-01-21
Ny MidiPilot från BüchiGlas
BüchiGlasUster har sedan tidigare en kompakt och lättskött glasreaktor i storlek 5-15L,
den så kallade MiniPiloten. Nu har det kommit en ny serie, som erbjuder större volym...

2015-12-08
Senaste utvecklingen från Hosokawa: Conical Paddle Mixer (CPM)
Hosokawa är sedan 50 år tillbaka den världsledande leverantören av utrustningar för blandning, homogenisering och torkning av alla slags pulver, granulat och pastor. Som et...
Hosokawas koniska paddel-blandare CPM är den senaste generationen pulverblandare från Hosokawa för låg- och medelintensiv batch-blandning. CPM-blandaren har främst utformats för...
2015-10-01
Inbjudan till Scanpack 20-23 oktober, Svenska Mässan
2015-09-18
Hosokawa webb-seminarium, Val av rätt pulverblandare
Hosokawa webb-seminarium: Val av rätt pulverblandare.

Onsdagen den 7 oktober 2015 kl. 14:00

Det finns många aspekter att beakta vid val av rätt blandningsutrustning för varje ...

2015-09-09
IBA, München 12-17 september 2015, bageri- och konfektyr-mässa
2015-08-25
IKA MHD-anläggning, kontinuerlig vätske/pulvermixning och dispergering
Bästa IKA-kund!

Internationellt känd i process, laboratorie- och analysteknik, är IKA en global marknadsledare och drivande kraft bakom innovation inom många produktområden. Gr...

2015-06-10
Många nyheter från Huber, Achema 2015
Inför årets Achema-mässa har vi fått indikationer på att det kommer att presenteras rekordmånga nyheter från våra leverantörer. Vi återkommer givetvis med mer informat...
2015-05-27
Achema 2015 Frankfurt, 15-19 juni Inbjudan
2015-04-30
Hosokawa webbseminarium: Grundläggande tekniker för materialtorkning
Torsdag den 30 april 2015 kl. 14.00

Effektiv torkning av material är ett viktigt och ofta underskattat steg i många processapplikationer. Det finns många faktorer som ska beakt...

2015-04-20
Meurer slutförpackningsmaskiner
Roland Carlberg Processystem AB har fått ett starkt tillskott på slutförpackningssidan genom samarbetet med tyska Meurer Verpackungssysteme. Meurer är en av marknadens främsta l...
2015-03-30
SULCOL™: Sulzers programvara för design av kolonnbottnar, strukturerade packningar och random packings

SULCOL™ är Sulzers egen programvara för beräkning och design av kolonnbottnar, strukturerade packningar och random packings. SULCOL™ är ett användarvänligt och kraftfullt verkt...

2015-03-23
NYTT: GKM:s säcktömningstation med vibrerande kontrollsikt
GKM lanserar specialdesignad vibrationskontrollsikt för manuell säcktömning

Denna version av GKM:s vibrationskontrollsikt, KTS-V2 800, har utvecklats speciellt för att säk...

2015-03-16
Nyhet från AZO – fyllnings- och vägningsstation för små förpackningar
AZO arbetar löpande med att utveckla sitt produktsortiment för att befästa sin position som marknadsledande leverantör av helautomatiserade pulverhanteringssystem. Med ett omfat...
AZO:s nya  fyllnings- och vägningsstation för små förpackningar

AZO:s nya fyllnings- och vägningsstation för olika typer av små behållare är en kompakt och mångsidig utrus...

2015-03-11
Inbjudan, årets största livsmedelsmässa: Anuga FoodTec 2015
2015-03-02
Serviceindikator i nya Huber PilotOne
Som ett led i Hubers tekniska utveckling och förbättrade service har alla Huber-maskiner med PilotOne-display numera en inbyggd "servicindikator". Detta innebär att efter 1...
2014-12-09
Satsvis och kontinuerlig blandning – ny broschyr från Hosokawa
Hosokawa är sedan över 50 år den världsledande leverantören av utrustning för blandning, homogenisering och torkning av alla slags pulver, granulat och pastor. Med stor erf...
Direkt från tryckpressarna lanserar Hosokawa nu sin nya och fördjupade broschyr över satsvis och kontinuerlig blandning av pulver, granulat och pastor. Broschyren finns tillgäng...
2014-02-18
HUBER: Nyheter om olja till Processtermostat
Den begränsande faktorn för ett stort dynamiskt temperaturområde är i de flesta fall det värmebärande mediet, oftast en olja, vilket kan förkortas HTF (Heat Transfer Fluid)...
2014-02-10
Schenck Process – processutrustning för stålindustrin
Schenck Process är en av de världsledande leverantörerna av processutrustningar till stålindustrin. Schenck levererar högkvalitativa utrustningar för processteg såsom: ​Up...
2013-12-19
DrM FUNDABAC-filter: filmklipp av filtrerings-processen
Dr Müllers FUNDABAC-filter är genom sin unika konstruktion och funktion ett av marknadens mest effektiva filter för avskiljning av fasta partiklar från en vätskefas i området 0,...
2013-12-09
Ny översikt på Huber 2014
Nu finns det en lätttillgänglig översikt på de vanligaste modellerna av
Huber Unistat, Unichiller & Ministat. Broschyren har fokus på teknisk
data det vill säga lämpar ...

2013-10-08
Sulzer Chemtech Teknologidag
1-dags Teknik,- och Produktseminarium
Mass Transfer Technology & Process Technology
27 november 2013 i Göteborg

Vi inbjuder nu till en teknik,- och processdag tillsammans med några av Sulzer Chemtechs specialister. Som framgår av programmet (kan laddas ner från vår hemsidas förstasid...
2013-10-07
Vi flyttar in i nya lokaler i Uppsala!
Från och med den 1 oktober flyttar vi in i nya lokaler i Uppsala. Det är vårt lokalkontor i Mälardalen som flyttar från sin tidigare adress vid Arlanda till nyrenoverade och fin...
2013-10-02
Välkommen till World Bioenergy 2014
2013-10-01
Välkommen till Interpack 2014
2013-08-23
Ny generation elvärmare från Büchi
BüchiGlasUster har sedan flera år utvecklat och sålt direktverkande elvärmare
till sina metallreaktorer. Förutom värmeelement finns det en kylslinga för
tappvatten, ett styrsyst...

2013-08-21
Höstens nyheter från Huber
Som en av de marknadsledande aktörerna inom kyl- och värmeaggregat, sker det
givetvis en kontinuerlig utveckling och breddning av Hubers produktsortiment. 
Då det finns fle...

2013-08-08
Eirich firar 150-årsjubileum!
Eirich har i år ett stort jubileum då man firar 150 framgångsrika år som marknadsledande leverantör av intensivblandare och blandningsanläggningar. Stora festligheter ...
2013-08-07
Satsvis och kontinuerlig torkning – ny broschyr från Hosokawa
Hosokawa är sedan över 50 år den världsledande leverantören av utrustning för blandning, homogenisering och torkning av alla slags pulver, granulat och pastor. Med stor erf...
Direkt från tryckpressarna lanserar Hosokawa nu sin nya och fördjupade broschyr över satsvis och kontinuerlig torkning av pulver, granulat och pastor. Broschyren finns tillgängl...
2013-05-17
Wolftechnik lanserar Quickpack
Wolftechnik är ett innovativt företag inom filterhus, filterpatroner, påsfilter och självrensande filter. I år lanseras flera nyhter, bland annat de så kallade "Quickpack". Dett...
2013-05-17
Hosokawa Drymeister och senaste utvecklingen inom kontinuerlig flash-torkning
Hosokawa utvecklar ständigt sina tekniker inom kontinuerlig och satsvis torkning. För att presentera den senaste utvecklingen inom kontinuerlig flash-torkning har Hoso...
Syftet med presentationerna är att ge en överblick av de viktigaste parametrarna för en effektiv torkprocess och de möjligheter till energibesparing som den senaste tekniken med...
2013-05-17
Diemme Filtration har bytt namn till Bilfinger Water Technolgies
Diemme startade sin verksamhet 1923 och konstruerade då filter för druvor/vinproduktion i Italien. Därefter har filtreringsteknologin utvecklats och spridits till flera brancher...
2013-04-04
Sulzer statiska blandare: filmklipp av blandningsprocessen
Sulzer är sedan länge det självklara valet vid statisk blandning av vätskor i en process. Sulzer har med sin världsledande teknologi för statisk blandning en marknadsledande stä...
2013-03-13
Huber: PilotOne och nya möjligheter
Läs manual till Unistat PiloOne interface
Med den nya displayen PilotOne får man förutom det nya gränssnittet även nya möjligheter att kommunicera via USB och Ethernet. Med den nya displayen har samtidigt kontakter...
2013-02-13
Powtechinbjudan 2013
2013-02-13
Välkommen till Bauma 2013
BAUMA 15 – 21 APRIL 2013
Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till BAUMA 2013 i München.
I år är vi på plats med våra leverantörer Eirich och Schrage, som visar upp många intressan...

________________________________________
Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH, Hardheim Hall C1 Monter 435/536
• Intensivblandare för blandning, granulering, och homogenisering av...

2013-01-30
Mobil korrosionsdetektor för glasemaljerad utrustning från Pfaudler
Vi har nöjet att presentera Pfaudlers nya mobila korrosionsdetektor för glasemaljerad utrustning, ”Pfaudler Corrosion Detector Portable CDP EXProof”. Den bärbara korrosionsdetek...
2012-11-14
Erbjudande: Huber Petite Fleur med omgående leverans
Vår CC-E-termostat är redan såld men vi har nu en Petite Fleur 
som kan skickas på dagen. Med nya Pilot One-display och
absolut senaste programversion.

Temp...

2012-10-18
Många nyheter från BüchiGlasUster
.

Büchi har presenterat rekordmånga nyheter den senaste tiden. Förutom filter för sluten hantering (enligt bild) har Büchi även tagit fram en ny glasfilternutsch (100L) och&nbs...

2012-09-26
Vår folder för Processteknik 2012
Klicka här för att se och skriva ut vår folder för Processteknik 2012.
2012-09-10
Få din entrébiljett till Processteknikmässan
Klicka här för att få din entrébiljett till Processteknikmässan 9-11 oktober.

Varmt välkommen!

2012-08-16
Huber Lanserar ny Panel
Ladda ner broschyr

Huber lanserar nu en ny panel till sina
processtermostater/oljebad. Med en 5,7"
pek-skärm tar man nu ett rejält kliv närmare
det moderna gränsnitt som återfi...

2012-05-30
Välkommen till Achema 2012


LADDA NER VÅR INBJUDAN TILL ACHEMA 2012

Midsommarveckan, det vill säga 18-22 juni är det åter dags för Achema-mässan i Frankfurt. Mässa hålls vart tredje år och är en av värl...

2012-05-15
Spara pengar på filterpatroner
Wolftechnik är komplett leverantör när det gäller filterpatroner, påsfilter och filterhus. Wolftechnik har även möjligheten att ta fram specialanpassningar vid behov.

Ett exemp...

2012-02-28
Sulzer statiska blandare
Sulzer har lång erfarenhet av statiska blandare inom en rad olika applikationer. För att särskilja denna division från de övriga delarna inom Sulzer Chemtech lanserar vi i ...
2012-02-01
Vi öppnar nu Stockholmskontor
Från och med den 1 februari 2012 finns Roland Carlberg Processystem representerade med kontor i Stockholmsområdet.
Vi och vår nya medarbetare, Johan Carlberg, ser fram emot att ...

2011-12-14
Huber lanserar nya MPC-paneler
Hubers öppna termostatbad kan beställas antingen med den lite mer avancerade CC-panelen som har grafisk visning eller den lite enklare MPC-panelen enligt bild nedan. M...
2011-09-21
Erbjudande på Luftstrålesikt ifrån Alpine

Passa på, fram till årsskiftet så erbjuder vi inlösen av era gamla siktar. Kontakta oss för mer information.

2011-09-19
Kommande mässor
Ceramitec 22-26/5 2012, München

World Bioenergy 29-31/5, 2012, Jönköping

Achema 18-22/6, 2012, Frankfurt

Processteknik 9-11/10, 2012, Göteborg

2011-09-18
Kommande mässor 2011-2012

Powtech, Nürnberg
11-13/10 2011

Klicka på länken i mitten på startsidan för att se vår inbjudan.

Achema, Frankfurt am Main
18-22/6 2012
 
 Planerar ...

2011-08-18
Utökad kampanj på reaktorsystem/pilot från BüchiGlas
BüchiGlasUster tillhandahåller flexibla reaktorsystem (piloter), tekniskt glas, filternutschar och högtrycksreaktorer i en lång rad utföranden. På glassidan erbjuder Büchi ...
2011-08-17
Huber lämnar rabatt på små oljebad
Huber tillverkar processtermostater från små öppna bordsmodeller till stora slutna system. I de fall man önskar ett enkelt och prisbilligt system kan Hubers så kallade MPC-...
2011-04-01
Sulzer Chemtech - Vi representerar nu hela programmet
Det gläder oss mycket att vi från och med 1 april 2011 representerar hela Sulzer Chemtechs programm på den svenska marknaden.
2010-12-08
Diemme: "Världens största filterpress"
Via vår leverantör (Diemme) kan vi leverera ett brett utbud av filterpressar från små manuella enheter till de riktigt stora med helautomatik. Inför en entusiastisk pu...
2010-11-18
IKA Werke - 100 år av utveckling
I samband med att IKA i år firar 100 år har de lanserat en speciell folder på vissa av deras "Pilots" för lab och pilotskala vad gäller omrörare, dispergeringsutrustni...
2010-09-20
Ny metallfri omrörare från Büchi
BüchiGlasUster har sedan tidigare levererat tryckreaktorer (autoklaver) i glas och metall. För de fall där den aktuella applikationen kräver helt metallfri omrörn...
2010-08-03
Huber får "Topp100" utmärkelse
För andra året i rad har Huber, som ledande leverantör av processtermostater, fått utmärkelsen TOP 100, vilket innebär att de är bland de 100 mest innovativa mellanstora fö...
2010-06-01
Nya gasdoserare från BüchiGlasUster
Büchi har sedan tidigare en populär gasdoseringsenhet, kallad BPC, som ger användaren full kontroll på hydreringsprocessen eller liknande. Nu finns det dessutom ett enklare...
2010-05-31
Stort intresse på Bioenergy-mässan i Jönköping
Intresset för Kahls pelletpressar samt pan grinder blev över förväntan. Under mässdagarna fick vi bland annat förfrågningar på följande:

Pelletpressar, pelletsanläggningar, tor...

2010-05-18
Celsius: Ny leverantör av värme/kylskruvar
Roland Carlberg Processystem AB har glädjen att presentera vår nya holländska leverantör Celsius, som tillverkar värme/kylskruvar.

Celsius är framför allt kända för s...

2010-05-05
Våra leverantörer på Powtech-mässan i Nürnberg 27-29 april
POWTECH 2010 i Nürnberg är världens största pulvermässa där mer än 700 utställare visar produkter inom sina respektive områden.


Våra leverantörer på mässan i år var:
____...

2010-04-07
Huber lanserar nya modeller
Huber, som tillverkar processtermostater, meddelar i dag att de inom kort kommer att lansera tre nya modeller som går ner till -90°, dvs. Unistat 905w, 912w och 915w. ...
2010-03-17
Büchi lanserar ny reaktorserie
BüchiGlasUster har tagit fram en ny prisvärd reaktorserie i storleken 15-100L. Den nya serien heter BR som står för Basic Reactor, dvs. det är en något förenklad och l...
2010-03-05
Roland Carlberg lanserar ny hemsida
Vi lanserar nu vår nya hemsida som förhoppningsvis kommer att vara mer informativ och lättnavigerad än vårt tidigare system. Vi ber om överseende för eventuella buggar i öv...
2009-11-12
Schrage : Ny leverentör av kedjetransportörer
Roland Carlberg Processystem har glädjen att presentera ytterligare en ny leverantör inom transportörer. Med hjälp av diskar och kedja transporterar Schrage ett brett spann...
2009-11-12
Pfaudler Group ny leverantör hos RCP
Från och med 2009-10-01 är Roland Carlberg Processystem officiell agent för Pfaudler i Sverige. Pfaudler är framförallt kända för glasemaljerade reaktorer i stor skala. Vi ser P...
2009-08-19
Ny Versoclave från Büchi
Büchi har lanserat ett nytt stativ avsett för
stålreaktorer. Genom att ta bort skyddsskärmen
förenklas åtkomst och stativet kan göras billigare.
För den som vill kunna växla ti...

2009-07-19
Huber lanserar Petite Fleur
I samband med Achema-mässan 2009 lanserade flera nya modeller och kraftiga prissänkningar i mellansegmentet. Syftet med Huber Petite Fleur är att fylla ut tomrummet me...