Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

 • Hem
 • Produkter A-Ö
 • Vätsketeknik
 • Pulverteknik
 • Förpackning
 • Leverantörer
 • Service & Reservdelar
 • Kontakta oss

Pulverteknik

Hem » Pulverteknik » Pelletpressar

Amandus Kahl

PELLETERING

Levererar utrustning till livsmedels-, foder-, biomassa-, socker-, kemi-, läkemedels-, plast- samt avfalls- och återvinningsindustrin i form av pelletpressar, extrudrar, doserings- och vägningsutrustning, kontinuerliga blandare och satsblandare, torkar, doseringsutrustning för vätskor, konditionerare för vatten och ånga, utrustning för ångsterilisering etc.

Programmet omfattar processteknologi, engineering, maskiner, fabriker och även nyckelfärdiga system samt service. 

Övriga medlemmar i Amandus Kahl Group:

 • Neuhaus Neotec - utrustning för fluid bed-torkning samt malning med valskvarnar. 
 • Heinen Freezing - utrustning för kontinuerlig kylning och frysning, även proofing, av livsmedel och bageriprodukter.
 • Schule - utrustning för skalning, separering och polering.


Under mer än 100 år har Schule fokuserat på processteknologi och maskiner för spannmålsindustrin med speciell inriktning på ris. Utvecklingen baseras på såväl erfarenhet från rishantering över hela världen som egen forskning och utveckling i egna testlaboratorier i Hamburg, vilket resulterat i nya effektiva maskiner och tekniker för skalning, separering och polering.


Se animering av Kahl-press, klicka här

Amandus Kahl GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5-9
DE-21465 Reinbek / Hamburg
Tyskland

www.akahl.de
www.neuhaus-neotec.de
www.schulefood.de
www.heinen.biz

Produktansvarig
Erik Törnkvist
Mobil: +46-(0)705-15 19 51


Mer information
Pelletspressar
Bandtorkar
Rishantering
Pan Grinder Mill
Neuhauskvarnar
Expander
Extruder