Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Pulverteknik

Hem » Pulverteknik » Pelletpressar

Amandus Kahl

PELLETERING

Levererar utrustning till såväl livsmedel-, foder- och sockerindustrin som kemiindustrin och avfall- och återvinningsindustrin i form av pelletpressar, extrudrar, doserings- och vägningsutrustning, kontinuerliga blandare och satsblandare, torkar, doseringsutrustning för vätskor, konditionerare för vatten och ånga, utrustning för ångsterilisering etc.

Programmet omfattar processteknologi, engineering, maskiner, fabriker, även nyckelfärdiga system samt service. 

I Kahlgruppen ingår Neuhaus Neotec som har utrustning för malning med valskvarnar etc.


Heinen Drying ingår också i Kahlgruppen. Se länk till hemsida och pdf-fil till höger.


Även Schule ingår i Kahlgruppen och har utrustning för skalning, separering och polering.

Under mer än 100 år har Schule fokuserat på processteknologi och maskiner för spannmålsindustrin med speciell inriktning på ris. Utvecklingen baseras på såväl erfarenhet från rishantering över hela världen som egen forskning och utveckling i egna testlaboratorier i Hamburg, vilket resulterat i nya effektiva maskiner och tekniker för skalning, separering och polering.

Se animering av Kahl-press, klicka här/på bilden





Amandus Kahl GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5-9
DE-21465 Reinbek / Hamburg
Tyskland

www.amandus-kahl-group.de
www.neuhaus-neotec.de
www.schulerice.de
Heinen Drying

Produktansvarig
Erik Törnkvist
Tel. 018-30 32 60
Mob. 0708-14 16 24

Mer information
Pelletspressar
Bandtorkar
Rishantering
Pan Grinder Mill
Neuhauskvarnar
Expander
Extruder