Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

 • Hem
 • Produkter A-Ö
 • Vätsketeknik
 • Pulverteknik
 • Förpackning
 • Leverantörer
 • Service & Reservdelar
 • Kontakta oss

Pulverteknik

Hem » Pulverteknik » Pendelskopelevatorer

HUMBERG & POL

SKOPELEVATORER

Pendelskopselevatorer för mycket skonsam transport av ömtåliga pulver, flingor, granulat, slitande material och andra typer av styckformiga produkter som fordrar skonsam hantering.

Humbert & Pols pendelskopselevatorer kan levereras i kapaciteter upp till 100 m³/tim och kan konfigureras med flera in- och utlopp och olika höjdskillnader. Varje installation kan skräddarsys utifrån kundens specifika behov och anpassas till rådande lokaler.

 • Mycket skonsam hantering/transport
 • Hög driftsäkerhet
 • Stor anpassningsbarhet avseende sträckning i höjd- och sidled (se höger bild)
 • Hög tillgänglighet för service och underhåll
 • ATEX-anpassade utföranden
 • Möjlighet till integrerad städstation för torr- och våtrengöring
 • Möjlighet till gastätt utförande
Humbert & Pol
HUMBERT & POL GmbH & Co. KG
Industriezentrum 53-55
32139 Spenge
Tyskland

www.humbertundpol.com

Produktansvarig
Erik Törnkvist
Mobil: +46-(0)705-15 19 51


Mer information
Samlingsbroschyr