Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Satsvis och kontinuerlig torkning – ny broschyr från Hosokawa

2013-08-07

Hosokawa är sedan över 50 år den världsledande leverantören av utrustning för blandning, homogenisering och torkning av alla slags pulver, granulat och pastor. Med stor erfarenhet från de flesta industrier och applikationer och med en mängd installationer på den svenska marknaden, så är Hosokawa det naturliga valet av leverantör för blandning, homogenisering och torkning. En stor försökshall står till våra kunders förfogande för att verifiera olika processer.


Direkt från tryckpressarna lanserar Hosokawa nu sin nya och fördjupade broschyr över satsvis och kontinuerlig torkning av pulver, granulat och pastor. Broschyren finns tillgänglig på engelska och kan laddas ner genom att klicka på länken nedan.

Hosokawa Batch and Continuous Drying

Den nya broschyren riktar sig till alla med ett intresse för eller behov av torkprocesser i sin produktion, och beskriver Hosokawas utrustningar för bl.a. flash-torkning, vakuumtorkning, torkning under atmosfäriskt tryck samt frystorkning. 

Under året kommer Hosokawa även att lansera fördjupade broschyrer över sina två övriga kärnområden blandning och agglomerering.   

Kontakta Johan Carlberg eller Martin Hagström för ytterligare information!

Johan Carlberg
Mobil: 0708-60 94 57
E-post: j.carlberg@rcprocess.se

Martin Hagström
Mobil: 0709-40 83 55
E-post: m.hagstrom@rcprocess.se