Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

SULZER Teknik-, och Produktseminarium 27 april

2016-03-18

INBJUDAN

1-DAGS TEKNIK-, OCH PRODUKTSEMINARIUM

SULZER CHEMTECH MASS TRANSFER TECHNOLOGY & PROCESS TECHNOLOGY
27 APRIL 2016 I GÖTEBORG 


Vi inbjuder nu återigen till en välfylld teknik-, och processdag tillsammans med några av
Sulzer Chemtech’s specialister.

Som framgår av bifogat program ligger tyngdpunkten på Mass Transfer Technology &  Applications samt denna gång även inom området Processteknologi, i form av enhetsprocesser som Destillation – Avdrivning – Indunstning – Vätske/vätske Extraktion. Vi ger även en intressant och nyttig introduktion till Sulzers beräkningsprogram för separationskolonner SulCol som fritt kan laddas ner från oss.

Vi vill med detta seminarium erbjuda en god och nyttig inblick inom aktuella process,- och teknikområden, och ser fram emot en informationsrik dag med föredrag och diskussioner. Föredragshållarna kommer från Sulzer Chemtech’s olika teknikavdelningar och fördragen omfattar även nyutvecklingar och intressanta applikationer inom respektive område.

Ta chansen att under en fullspäckad dag få koncentrerad information från Sulzer Chemtech, vilket kan ge många nya idéer och impulser till nuvarande och framtida arbete.
 
Konferensavgiften är 1.450 kr + moms / deltagare, och inkluderar konferensmaterial för samtliga föredrag, lunch samt för-,  och eftermiddagsfika. Föredragen hålles på engelska.

PLATS FÖR SEMINARIET: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg.

Anmäl ert deltagande på bifogad anmälningsblankett som kan mailas till oss, eller ring oss. 

Hör gärna av Er snarast, dock senast onsdag 20 april.

Välkommen att kontakta Lena Carlsson tele 031-85 04 60 eller E-mail info@rcprocess.se 
om ni har några frågor och önskar hjälp med hotellbokning eller om ni vill ha ytterligare   information om seminariet.

Hälsningar och väl mött i Göteborg!

ROLAND CARLBERG PROCESSYSTEM AB

Roland Carlberg                                      
r.carlberg@rcprocess.se
031-85 04 62  

Johan Carlberg
j.carlberg@rcprocess.se
018-30 22 60