Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Sulzers nyutvecklade NeXRing™ i praktisk tillämpning

2018-04-16

Fyllkroppar av olika slag har under många år använts vid fraktionering, absorption och stripping i raffinaderier och kemiska anläggningar. Som ett led i sin pågående produktutveckling har Sulzer utvecklat en ny typ av fyllkropp, NeXRing, med förbättrad prestanda för såväl effektivitet som kapacitet. Genom sin specifika konstruktion ger Sulzers NeXRing en mycket stor och jämnt fördelad öppen yta i varje riktning, vilket tillåter en hög exponering av vätska och ånga samtidigt som torra zoner minimeras.


Bild 1 Design av olika ringtyper som används som fyllkroppar.NeXRing har sedan lanseringen installerats för olika typer av separationsprocesser (t.ex. amine absorption, stripping av avloppsvatten) hos ett flertal kunder. Fördelar som kunder rapporterat är bl.a. kapacitetsökning, lägre tryckfall och mindre tendens för fouling. Som en följd av detta har NeXRing bidragit till att minska både kapital- och driftskostnader i flertalet applikationer, och Sulzer installerar nu NeXRing-fyllkroppar i över 90% av alla nya kolonner.

Bild 2 Jämförelse av P-Ring och I-Ring mot NeXRing.En längre artikel (på engelska) om NeXRing och dess olika fördelar i jämförelse med andra fyllkroppar kan ni läsa här.

Om ni önskar anmäla er till Sulzers nyhetsbrev för löpande information om Sulzers produktutveckling kan ni göra det via följande länk: www.sulzer.com/str-newsletter

Kontakta oss också gärna för ytterligare information om Sulzers utbud eller om ni har några andra frågor rörande termiska separationsprocesser.

Christoph Gerner
Mobil: 0708-11 87 08
E-post: christoph.gerner@rcprocess.se