Amandus Kahl GmbH & Co. KG

Amandus Kahl GmbH & Co. KG levererar maskiner och kompletta anläggningar för pelletering, extrudering, blandning,torkning och kylning samt malning avsedda för kemiska produkter, biobränsle, avfallsprodukter för återvinning, fodermedel etc. Även Schule ingår i Kahlgruppen och har utrustning för skalning, separering och polering.

AZO GmbH + Co. KG

AZO helautomatiserade materialhanteringssystem, omfattande pneumatisk transport, vägning och dosering, Big Bag-tömning och fyllning, kontrollsiktning för torra respektive våta processer, recepthantering samt lagringssystem för bulkmaterial.

Biazzi SA

Kompletta anläggningar för hydrering. Biazzi har utvecklat reaktorer för hög massöverföring och stor värmeöverföringsyta. Labbreaktorer för gas- och vätskereaktioner. Välutrustat utvecklingslabb för optimering av specifika processer för uppskalning.

Büchi AG

Tekniskt glas, kemreaktorer och tryckreaktorer till kemi-, och läkemedels- industrin. Büchi levererar pilot-, och produktionsanläggningar samt filternutschar, glasöverbyggnader, kondensatorer, skrubber, blandningskärl, glaskolonner mm.Högtrycksreaktorer med och utan omrörning i glas eller stål. Reaktorerna kan levereras med termostater för värme/kyla. Datoriserade doseringssystem för gasreaktioner/hydrering. Reaktorer från 10 ml upp till ca: 1000 liter. Även reaktorer i glasemalj.

Containment Service Providers  Co. Ltd.

CSP levererar flexibla containmentlösningar för sluten pulverhantering inom farma, kemi och livsmedel. Exempel på utrustningar är flexible dispensing isolators, containment rooms/airlock, drum sampling systems, RTP bags, bottle bags, fog showers etc.

Diemme Filtration Srl

Diemme Filtration Srl filterpressar för avvattning och separation. För manuella och helautomatiska applikationer, med eller utan membranteknologi. Ett brett utbud av filter med filterplattor upp till 5x5 m

DrM, Dr. Mueller AG

Fundabac® tryckfilter för avskiljning av fasta partiklar i vätskefas. Tömning som torr filterkaka eller som förtjockad slurry.

Düker Email Technologie GmbH

Düker Email Technologie är specialiserade på syrabeständig glasemalj anpassad för kemi- och läkemedelsindustrin. Produktsortimentet innefattar bland annat rörkopplingar, rördelar, rörböjar, ventiler och kolonner som klarar stränga hygienkrav. Möjlighet finns till skräddarsydda lösningar och specialdelar.

F.H. SCHULE Mühlenbau GmbH

Tillverkare av maskiner och utrustning för spannmåls- och risbearbetning. Effektiva maskiner och tekniker för skalning, separering och polering.

Ferrum Process Systems Ltd.

Horisontella och vertikala urskalningscentrifuger, pushercentrifuger för kontinuerlig filtrering, vertikala centrifuger för utvecklingsändamål, vertikala topptömda centrifuger installerade i glovebox tillsammans med tork för vissa toxiska substanser.

Floveyor Pty Ltd

Aeromekaniska transportörer för effektiv och skonsam transport av pulver, granulat och pellets. Hög momentan transportkapacitet och restfri tömning.

GKM Siebtechnik GmbH

Tummelsiktar för torra pulver eller granulat. Vibrerande tummelsiktar för torra produkter samt för våtsiktning.

Heinen Freezing GmbH & Co. KG

Utrustning för kontinuerlig kylning och frysning av livsmedel och bageriprodukter. Spiralkylar och spiralfrysar, även proofing, för styckvisa eller lådpackade livsmedel.Fluidised bed-frysar, för individuell nedfrysning av grönsaker, kött- och fiskprodukter, potatis- och pastaprodukter, etc. Kyl- och frysrum med automatiserade hyllsystem, för kylning, frysning och förvaring av alla typer av livsmedel, i öppna eller slutna lådor.

Hiller GmbH

Specialbyggda dekanteringscentrifuger skräddarsydda efter specifika kundkrav och nyckelfärdiga anläggningar. Dekanteringscentrifugerna kan kundanpassas t ex för ATEX och höga hygienkrav. Användningsområden för Hiller-dekanteringscentrifuger inkluderar miljöteknologi och avloppsrening, livsmedel, utvinning och bearbetning av mineralolja, gas och förnybar energi, tunnelteknik, gruvdrift, kemi, bearbetning och läkemedel.

Hosokawa Alpine AG

System för pulver- och partikelbearbetning med malning, klassificering och kompaktering. Hosokawa Alpine har en omfattande produktportfölj – från olika typer av kvarnar till klassificerare. Förutom maskiner för storleksminskning finns även lösningar för kompakteringsteknik som torrkompaktering för granulering och brikettering av pulverformiga material för framställning av dammfria produkter med hög bulkdensitet. I produktportföljen finns även laboratorieutrustning för partikelanalys.

Hosokawa Micron B.V

Blandning, torkning och agglomerering för satsvisa och kontinuerliga processer. Cyclomix för intensiv blandning av pulver, fuktiga och pastösa produkter etc. DMR kontinuerlig tork för fuktiga, pastösa material etc. Flexomix, kontinuerlig blandare/granulator. Vrieco-Nauta pulverblandare.

Hosokawa Micron Ltd

Hosokawa Micron UK (Hosokawa Containment) containmentsystem för sluten hantering av pulver och granulat. Stott fyllnings- och vägningssystem för fat, kartonger och säckar.

HUMBERT & POL GmbH & Co. KG

Pendelskopelevatorer för optimalt skonsam transport av ömtåliga pulver, slitande material, granulat, flingor och styckformiga produkter. Elevatorerna, som är moduluppbyggda, kan förses med flera in- och utlopp.

IKA-Werke GmbH & Co. KG – Labbutrustning

IKA:s kompletta sortiment av innovativa utrustningar för det moderna laboratoriet. IKA:s labbutrustning består av marknadsledande produkter inom bl.a. magnetomrörare, toppmonterade omrörare, dispergerings-verktyg (rotor-stator), skakbord, värmeplattor, kvarnar, rullindunstare, centrifuger, labbreaktorer, programvara och mycket mer.

IKA-Werke GmbH & Co. KG – Process

IKA-Werke GmbH & Co. KG har utrustning för blandning, dispergering, homogenisering och våtmalning för batchvisa eller kontinuerliga processer. Kompletta anläggningar för blandning och dispergering av salvor, krämer, pastor etc. samt för kontinuerlig inline-blandning av pulver i vätskefas, liksom för pulver i vätska med hög energitillsättning. Kolloidkvarnar för sönderdelning av kontinuerlig ström samt dispax-rektorer med rotor/stator-principen för intensiv sönderdelning och dispergering.

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG

Intensivblandare för blandning, granulering och homogenisering av torra, fuktiga, fibrösa eller pastösa material. Kvarnar för våt- och torrmalning.

Mavag AG

Filternutchar och filtertorkar för filtrering i slutet system. Filtrering av suspensioner, tvättning av filterkakan samt torkning. Kompletta anläggningar med styrsystem, vakuumsystem etc.

MC² Srl

MC² Srl är specialicerade på olika typer av plogskärsblandare som används i produktionsanläggningar där pulver och granulat bearbetas och har mer än 25 års erfarenhet av hantering av bulkmaterial.

NEUHAUS NEOTEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Kontinuerlig fluid bed-utrustning för torkning, granulering, agglomerering, spraygranulering, coatning, värmebehandling och kylning. Även för satsvisa processer i labskala från 50-2000g upp till produktionsskala.

Olsa S.p.A

Skräddarsydda processutrustningar till läkemedels- och kosmetikindustrin för homogenisering, dispergering och blandning av satsvisa eller kontinuerliga processer. Beredning av läkemedel, salvor, krämer, geler, etc. Även torkning (under vakuum eller atmosfäriskt tryck) av olika typer av pulverformiga produkter. Allt från fristående enheter till kompletta installationer, från labbnivå till storskalig produktion. livsmedel, kemiska produkter mm.

Peter Huber Kältemaschinenbau SE

Traditionella öppna oljebad/termostater för labb och forskning samt slutna system för mantlade reaktorer. Liten intern oljevolym i slutna system ger snabb respons och stor dynamik. Möjligt temperaturområde sträcker sig från -120ºC...+400ºC . Effektområdet upp till ca: 130kw samt hybridmodeller för ånga.

Pfaudler GmbH

Pfaudler är ledande inom glasemaljerade produkter för kemi och läkemedelsindustrin.

Pfaudler Interseal GmbH

Interseal ingår i Pfaudler Group och utvecklar och levererar en unik typ av axeltätningar, tätningskomponenter och ventiler  lämpliga för en mängd olika tillämpningar inom läkemedels-, kemi-, petrokemi- och livsmedelsindustrin. De erbjuder även specialanpassade tätningslösningar via engineering och design.

PINK GmbH Thermosysteme

Roterande vakuumtorkar för skonsam torkning under vakuum. Kompletta system med vakuumpump samt lösningsmedelsåtervinning.

PROMITEC GmbH

PROMITEC tillverkar och levererar omrörare kännetecknade av högsta kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet. Utbudet av omrörarkonstruktioner täcker de flesta applikationer, från enkla mobila IBC-omrörare till komplexa kundanpassade lösningar med högt ställda specifika krav. Omrörarna kan beroende på utformning hantera ett brett viskositetsspann och erbjuds i alla skalor från små labbomrörare för ett par liter upp till stora processomrörare för hundratusentals liter.

RMC MARC GUITTARD S.A.S

RMC GUITTARD är en ledande tillverkare av Z-blandare (Sigma) och Z-extrudrar för knådning, blandning och dispergering. Blandare i alla storlekar från mindre laboratorieblandare till Z-blandarextruders med en kapacitet på upp till 5000 liter. För bland annat kemi-, plast/gummi, läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Rubitec AG

Fasta eller mobila liftar för fat eller container. Fasta eller mobila fat- och containerblandare. Kontaminationsfri dockning av Big Bag och fat.

SCHÄFER Container Systems IBC

Schäfer Container Systems levererar IBC-containrar i rostfritt stål i många olika utföranden för att täcka de flesta applikationer där rostfria IBC-containrar vore lämpliga. Såväl standardlösningar som skräddarsydda enheter finns tillgängliga, inklusive en rad individuella tillbehör såsom omrörare, nivåmätare, isolering, värmemantel och mycket mer.

Schenck Process Europe GmbH

Pulverdoserare för volymetrisk och gravimetrisk dosering. Kontinuerlig och satsvis dosering med loss-in-weight system, skruvdoserare och vibrationsdoserare. Massflödesmätare enligt Coriolisprincipen.Bandvågar för dosering och registrering av flöde. Siktar för kalla och varma produkter. Torkar, kylare, vibrationsmatare, utslagningsmaskiner för gjuterier.

Schrage Rohrkettensystem GmbH

Rördisktransportörer för pulver, granulat, slam, bulkmaterial etc. För såväl torra som fuktiga och slitande material. Ett skonsamt och dammtätt transportsätt med kundanpassade layoutmöjligheter.

Sulzer Chemtech AG

Utrustning för indunstning, separation, vätske-vätske-extraktion samt absorption. Destillationskolonner, tunnfilmsindunstare, kolonninredningar. membranteknologi.

SYSTAG, System Technik AG

Reaktionsutrustningar i labskala, Flexylab. Kalorimetrisystem för processuppskalning i glas eller rostfritt stål. Kompletta system med mjukvara för uppskalning och processdokumentering.

THERMCONCEPT GmbH

THERMCONCEPT tillverkar och levererar ett brett utbud av ugnar och utrustningar för termisk behandling i flera olika temperaturområden från 50 upp till 2000 °C. I sortimentet finns såväl ugnar i standardutföranden som helt skräddarsydda system för nischade applikationer med specifika krav på processen.

Transportschroeven- en machinefabriek Van Beek B.V / °Celsius

Värmeskruvar och kylskruvar för kontinuerlig torkning, värmning, kylning av bulkmaterial. Van Beek transport- och doseringsskruvar.

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Wolftechnik har specialicerat sig på filter system sedan 1966 och har en bred produktportfölj av filter och filterhus för många användingsområden.