Möt oss på Achema 2024 | Frankfurt am Main, 10-14 juni 2024

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till ACHEMA 2024 i Frankfurt – världens största kemi- och processmässa. Som vanligt är vi på mässan tillsammans med våra leverantörer och vi visar många intressanta nyheter.

Achema 2024

Amandus Kahl GmbH, Reinbek
Maskiner och anläggningar för pelletering, extrudering, malning av biobränsle, recycling-material som plast, papper, kemiprodukter etc. Pelletspressar, bandtorkar, kylare, kvarnar.

Läs mer

Hall 6.1 / B47

kahl pelletering

Biazzi S.A., Montreux

Kompletta anläggningar för hydreringar. Biazzireaktor med hög massöverföring och stor värmeöverföringsyta. Även labreaktorer för gas- och vätskereaktioner.

Läs mer

Hall 9.0 / E4

Büchi AG, Uster

Kemreaktorer och tryckautoklaver i glas, glasemalj eller metall. För lab-, pilot¬ och produktionsskala. Tryckreaktorer med magnetkoppling för läckagefri process. Minipilot 5-30 liter, reaktorsystem baserade på det unika ”Büchiflex-systemet.” Gasdoseringssystem för hydreringar etc.

Läs mer

Hall 4.0 / G45

Büchi

CSP – Containment Service Providers, Cork

CSP levererar flexibla containmentlösningar för sluten pulverhantering inom farma, kemi och livsmedel. Exempel på utrustningar är flexible dispensing isolators, containment rooms/airlock, drum sampling systems, RTP bags, bottle bags, fog showers etc.

Läs mer

Hall 5.0/D58

Flexibel containment - CSP

Diemme Filtration Srl, Lugo

Diemme Filtration Srl filterpressar för avvattning och separation. För manuella och helautomatiska applikationer, med eller utan membranteknologi. Ett brett utbud av filter med filterplattor upp till 5×5 m.

Läs mer

Hall 5.0/C8

Filterpressar_ME_Diemme

DrM, Dr. Mueller AG, Männedorf

Fundabac tryckfilter för avkiljning av fasta partiklar i vätskefas.Tömning som torr filterkaka eller som förtjockad slurry. Fundamix vibroblandare för känsliga produkter.

Läs mer

Hall 5.0 /B16

DrM

Düker Email Technologie, Laufach

Düker Email Technologie är specialiserade på syrabeständig glasemalj anpassad för kemi- och läkemedelsindustrin. Produktsortimentet innefattar bland annat rörkopplingar, rördelar, rörböjar, ventiler och kolonner som klarar stränga hygienkrav.

Läs mer

Hall 4.0 H45

Düker glasemaljerade komponenter

Gustav Eirich GmbH & Co KG, Hardheim

Intensivblandare för blandning, granulering, sönderdelning och homogenisering av torra, fuktiga, fibrösa eller pastösa material. Kompletta anläggningar för dosering, vägning, blandning, granulering etc.

Läs mer

Hall 5.0 /C86

Eirich intensivblandare

Ferrum Process Systems Schafisheim
Horisontella och vertikala urskalningscentrifuger. Pushercentrifuger för kontinuerlig filtrering. Vertikala topptömda mindre centrifuger i pilotskala.

Läs mer

Hall 5.0 /D30

Ferrum centrifug

Hiller GmbH, Vilsbiburg

Dekantercentrifuger för kontinuerlig fasseparation för applikationer inom kemi, farma, metallurgi, miljöteknik etc.

Läs mer

Hall 5.0/D30

Hiller Dekantercentrifuger

Hosokawa Alpine AG

Kvarnar, vindsiktar och analyssiktar. Torrkompaktering och granulering, brikettering av pulverformiga material för framställning av dammfria produkter med hög bulkdensitet. Bexmill kvarnar/siktkvarnar.

Läs mer

Hall 4.1/F37

Hosokawa Alpine kvarnar och siktar

Hosokawa Micron Ltd., Cheshire

Containmentsystem för sluten hantering av pulverprodukter.

I produktprogrammet ingår laminärflödesbås, isolatorer, gloveboxes, slutna system för fyllning av pulverprodukter i fat etc.

Läs mer

Hall 4.1/F37

Hosokawa Micron LTD Containment

Huber, Offenburg

Huber Kältemaschinenbau är ledande tillverkare av utrustning för temperaturreglering med hög precision inom forskning och industri.

Ministat och Unistat värme- och kyltermostat. Öppna och slutna värmebad för temperaturområden från -125°C till +425°C.

Läs mer

Hall 4.0/G26

Huber termostater

IKA-Werke GmbH, Staufen

Maskiner för olika sorters processer bl.a mixning, blandning, dispergering, homogenisering, våtmalning, vakuumtorkning, torrmalning. Både för batch och kontinuerliga processer. IKA levererar även kompletta anläggningar ihop med de egna maskinerna. T.ex. kringutrustning såsom dosering av både vätska och pulver, bigbagtömning, rörverk, buffertankar och dylikt.

Läs mer

Hall 5.0/D74

IKA Process

Mavag AG, Neunkirch
Filternutchar och filtertorkar för filtrering och torkning i slutet system. Filtrering av suspensioner, tvättning av filterkakan samt torkning. Kompletta anläggningar med styrsystem, vakuumsystem etc.

Läs mer

Hall 4.0/A2

Mavag Filtertork Filternutsch

Olsa S.p.A
Skräddarsydda processutrustningar till läkemedels- och kosmetikindustrin för homogenisering, dispergering och blandning i satsvisa eller kontinuerliga processer. Olsa erbjuder även flera modeller av pulvertorkar – både statiska och roterande samt under vakuum eller atmosfäriskt tryck), från labbnivå till storskalig produktion.

Läs mer

Hall 3.1/E69

Dubbelkontorkar Rotovac Olsa

Pfaudler GmbH, Waghäusel

Pfaudler är ledande inom glasemaljerade produkter för kemi och läkemedelsindustrin. Glasemaljerade reaktorer, lagringstankar, värmexäxlare, ventiler, omrörare. Pilotreaktorer för forskning och utveckling. Flera olika emaljkvalitéer för specifika ändamål.

Läs mer

Hall 4.0 / A2

Pfaudler reaktor glasemalj

Pfaudler Interseal GmbH, Hofheim-Wallau
Interseal ingår i Pfaudler Group och utvecklar och levererar en unik typ av axeltätningar till läkemedels-, kemi-, petrokemi- och livsmedelsindustrin. De erbjuder även specialanpassade tätningslösningar.

Läs mer

Hall 4.0 / A2

Interseal axeltätning

PROMITEC GmbH, Schopfheim
Omrörare kännetecknade för de flesta applikationer, från enkla mobila IBC-omrörare till komplexa kundanpassade lösningar med högt ställda specifika krav. Omrörarna kan beroende på utformning hantera ett brett viskositetsspann och erbjuds i alla skalor från små labbomrörare för ett par liter upp till stora processomrörare

Läs mer

Hall 6.0 / B5

Promitec omrörare

Schrage GmbH, Friedeburg

Rördisktransportörer för pulver, granulat, slam, bulkmaterial etc. För såväl torra som fuktiga och slitande material. Ett skonsamt och dammtätt transportsätt med kundanpassade layoutmöjligheter.

Läs mer

Hall 5.0 / A45

Schrage rörkedjetransport

Sulzer Chemtech AG, Winterthur, Allschwil
Utrustning för indunstning, separation, vätske-vätske-extraktion och absorption. Destillationskolonner, tunnfilmsindunstare, kolonnfyllningar, strukturerade packningar och kolonnbottnar. Statiska blandare för kontinuerlig blandning.

Läs mer

Hall 4.0 / D48

Sulzer separation indunstning

Systag System Technik AG, Rüchlikon
Automatiska reaktionsutrustningar i labskala. FlexyLab, kalorimetrisystem för processuppskalning i glas eller rostfritt stål. Kompletta system med mjukvara för optimering och automatisk processdokumentering.

Läs mer

Hall 12.0 / D34

Systag reaktionsutrustningar kalorimetrisystem

Kontakta oss

Achema hålls på på Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1 i Frankfurt am Main. Kontakta oss gärna för att boka ett möte under mässan eller om ni vill ha mer information om någon produkt!

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Roland Carlberg

Försäljningschef

Henrik Lännerbo

Försäljningsingenjör