Bandvåg Multibelt Schenk Process

Bandvågar

Multibelt bandvåg från Schenck Process är en industriell vägningsutrustning som används för att noggrant mäta massflödet av material som transporteras på ett transportband.

Kolloidkvarnar IKA Werke

Kolloidkvarnar

IKA är en av de marknadsledande leverantörerna av kvalitetsutrustning till livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin

Granuleringsblandare Eirich

Granuleringsblandare

Eirich producerar och levererar intensivblandare för blandning, granulering, och homogenisering av torra, fuktiga, fibrösa eller pastösa material.

Våtmalning IKA Werke

Våtmalning

IKA är en av de marknadsledande leverantörerna av kvalitetsutrustning till livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin

Inline rotor/stator

IKA är en av de marknadsledande leverantörerna av kvalitetsutrustning till livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin

Skakbord (Thermoshakers) IKA Werke

Skakbord (Thermoshakers)

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Toppmonterad dispergering rotor/stator

Toppmonterad dispergering (rotor/stator)

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Ugnar IKA Werke

Torkugnar

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Bänkkvarnar IKA Werke

Bänkkvarnar

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Vakuumpumpar IKA Werke

Vakuumpumpar

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Rotationsviskosimetrar IKA Werke

Rotationsviskosimetrar

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Rullindunstare IKA Werke

Rullindunstare

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Bioreaktorer

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Processblandare CM100 IKA Werke

Processblandare

IKA är en av de marknadsledande leverantörerna av kvalitetsutrustning till livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin

Högtemperaturugnar Thermconcept

Högtemperaturugnar

Roterande vakuumtorkar för skonsam torkning under vakuum och kompletta system med vakuumpump samt lösningsmedelsåtervinning.

Rörkedjetransportörer

Aeromekaniska transportörer för effektiv och dammfri transport och hantering av pulver, granulat och pellets med hög kapacitet.

Aeromekaniska transportörer Floveyor

Aeromekaniska transportörer

Aeromekaniska transportörer för effektiv och dammfri transport och hantering av pulver, granulat och pellets med hög kapacitet.

Pendelskopelevatorer Humbert & Pol

Pendelskopelevatorer

Pendelskopselevatorer för mycket skonsam transport av ömtåliga pulver, flingor, granulat, slitande material och andra typer av styckformiga produkter som fordrar skonsam hantering.

Skruvtransportörer Van Beek

Skruvtransportörer

Van Beek skruvtransportörer för transporter av pulver, granulat och bulkmaterial.

Termiska skruvar Van Beek Celsius

Termiska skruvar

Van Beek skruvtransportörer för transporter av pulver, granulat och bulkmaterial.

Vakuumtorkskåp VUT Pink

Vakuumtorkskåp

Roterande vakuumtorkar för skonsam torkning under vakuum och kompletta system med vakuumpump samt lösningsmedelsåtervinning.

Fluid-bedtorkar Neuhaus-Neotec

Fluid-bedtorkar

Skräddarsydda processutrustningar till läkemedels- och kosmetikindustrin för homogenisering, dispergering och blandning i satsvisa eller kontinuerliga processer.

Dubbelkontorkar Rotovac Olsa

Dubbelkontorkar

Skräddarsydda processutrustningar till läkemedels- och kosmetikindustrin för homogenisering, dispergering och blandning i satsvisa eller kontinuerliga processer.

Vibrationssiktar GKM

Vibrationssiktar

GKM:s modellprogram innehåller siktar för de flesta typer av applikationer och produkter – allt ifrån traditionell fraktionssiktning och kontrollsiktning till våtsiktning och skräddarsydda speciallösningar

Kalorimetrisystem

Systag är ett kunskapsföretag inom kemisk processutveckling, optimering uppskalning, kalorimetri, termisk säkerhet och pilotanläggningar.

Tryckautoklaver Büchi

Tryckautoklaver

Büchi glasutrustning anpassad för marknadens högt ställda krav på certifiering och standard avseende dokumentation, säkerhet och materialval.

Glasöverbyggnad Büchi

Glasöverbyggnader

Med den unika flexibla kopplingen ”BüchiFlex” kan Büchi erbjuda kompakta glasöverbyggnader till alla sina reaktorer i storlek 5-250L.

Dessutom kan BüchiGlas erbjuda fristående glasöverbyggnader i produktionsskala (250-10.000L) med samma koncept. Detta ger lättbygda och underhållsvänliga system med bästa täthet och styrka, upp till DN600.

Exempel på glasöverbyggnad från BüchiGlas är kondensatorer, kolonner, fasseparatorer, satsnings- och mottagningskärl. Allt glas kan armeras för ökad säkerhet eller färgas som UV-skydd.

Glas Kemreaktorer Büchi

Glas-/kemreaktorer

Büchi glasutrustning anpassad för marknadens högt ställda krav på certifiering och standard avseende dokumentation, säkerhet och materialval.

Processtermostater Huber

Värme- och kyltermostater

Huber tillverkar kyl- och värmetermostater, även kallat oljebad, från de minsta bordsmodellerna upp till 130 kW.

Kyl och frysrum Heinen Packfrost

Kyl och frysrum

Utrustning för kontinuerlig kylning och frysning, även proofing, av livsmedel och bageriprodukter

Fluidised Bed Frysar Blizzard Heinen

Fluidised bed-frysar

Utrustning för kontinuerlig kylning och frysning, även proofing, av livsmedel och bageriprodukter

Spiralfrysar Heinen Freezing

Spiralkylar och spiralfrysar

Utrustning för kontinuerlig kylning och frysning, även proofing, av livsmedel och bageriprodukter

Bandtorkar och bandkylare Amandus Kahl

Bandtorkar och bandkylare

Amandus Kahls bandtorkar och bandkylare arbetar enligt tvär- och motströmsprincipen och kan tack vare en modulär utformning av banden kombineras för att möta olika krav på anläggningsstorlek. Utrustningarna är lämpliga för flera olika typer av produkter.

Valskvarnar Amandus Kahl

Valskvarnar

Amanda Kahls valskvarnar används för att krossa flera olika typer av produkter. De två motriktade valsarna (counter-rotation) finfördelar produkten till hög finhetsgrad utan bildandet av stora mängder fines.

Pelletering Amandus Kahl

Pelletering

Amandus Kahl tillverkar pelletspressar för flera olika kapaciteter och för pelletering av råvaror med olika strukturer, bulkdensiteter, bindningsstyrkor och partikelstorlekar. Pressarna kan även hantera produkter som är både pulverformiga, fibrösa, klumpfyllda och pastösa.

Vindsiktar

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Luftstrålesiktar Air Jet Sieve

Luftstrålesiktar

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Klumpbrytare / Storleksminskning

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Kvarnar

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Jetkvarnar Microburst Hosokawa Alpine

Jetkvarnar

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Brikettering Hosokawa Alpine

Brikettering

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Kompaktering Hosokawa Alpine

Kompaktering

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Tryckfilter Contibac Fundabac

Tryckfilter

Fundabacfiltret används för separation av fasta partiklar från en vätskefas, främst inom kemi-, läkemedel-, petrokemi- och livsmedelsindustrin.

Processfilter Wolftechnik

Processfilter

Filterpatroner, filterpåsar och filterhus Wolftechnik är den kompletta leverantören av filtersystem och filterpatroner.

Filterpressar Diemme

Filterpressar

Diemme Filterpressar med och utan membran

Kontinuerlig flödesmätning multicor

Kontinuerlig flödesmätning

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer

Vägning

Lastceller

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer

Bandvågar

Banddoserare

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer

En-Masse-Transportorer_Schenck_Process

En-Masse-transportörer

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer

Pulverdoserare Schenck Process

Pulverdoserare

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer

Pneumatiska transportörer AZO

Pneumatiska transportsystem

AZO levererar pneumatiska transportsystem för pulver och kornformiga (granulära) bulkmaterial. AZO:s pneumatiska transportsystem finns som både vakuum- och blåssystem (eller som kombination av båda)
Vakuumsystem (sugtransport) används lämpligast när en produkt skall transporteras från flera matningspunkter till en och samma leveranspunkt. Ett vakuumsystem ger en enkel och dammfri transport av materialet eftersom det inte finns något övertryck i systemet.

Blåssystem (övertryck) lämpar sig bäst när produkter skall transporteras från en matningspunkt till flera olika leveranspunkter, samt framför allt över långa avstånd (ett vakuumsystem är begränsat i både längd och kapacitet).

Vakuum-blåssystem, som kombinerar sug och övertryck, används oftast när en produkt skall transporteras från flera matningspunkter till flera leveranspunkter.

Slungsikt Screener-Type-E_AZ0

Slungsiktar

Helautomatiska materialhanteringssystem med omfattande lagring, pneumatisk transport, vägning, dosering och kontrollsiktning.

Big-bagstationer AZO

Big-bag stationer

Helautomatiska materialhanteringssystem med omfattande lagring, pneumatisk transport, vägning, dosering och kontrollsiktning.

Pulverhantering

Pulverhantering

AZO är specialiserade inom pulverhanteringssystem för att transportera, dosera och hantera olika typer av pulverformiga material för en mängd applikationer.

In-line pulverdosering Componenter AZO

In-line pulverdosering

Helautomatiska materialhanteringssystem med omfattande lagring, pneumatisk transport, vägning, dosering och kontrollsiktning.

Flashtorkar DMR 4 Hosokawa Micron

Flashtorkar

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

hosokawa_micron

Vakuumtorkar

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Services Sulzer

Services

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Separatorer Sulzer Chemtec

Separatorer

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Fyllkroppar

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Demistrar Sulzer

Demistrar

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Kolonnbottnar Sulzer

Kolonnbottnar

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Strukturerade packningar Sulzer

Strukturerade packningar

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Glove box flödesbås Hosokawa Micron

Flödesbås

Hosokawa Micron Ltd. erbjuder ett brett sortiment av containmentlösningar i både standard- och specialutföranden.

Sluten pulverhantering Rubitec

Sluten pulverhantering

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Containerlosningar

Rostfria containrar

Schäfer Container Systems levererar IBC-containrar i rostfritt stål i många olika utföranden för att täcka de flesta applikationer där rostfria IBC-containrar vore lämpliga.

Pushercentrifuger Ferrum

Pushercentrifuger

Satsvisa skrapcentrifuger i både horisontellt och vertikalt utförande för användning inom finkemi, kemi och läkemedelsindustrin, med integrerade CIP-system.

Urskalningscentrifuger horisontella och vertikala

Urskalningscentrifuger: horisontella och vertikala

Satsvisa skrapcentrifuger i både horisontellt och vertikalt utförande för användning inom finkemi, kemi och läkemedelsindustrin, med integrerade CIP-system.

Bänkcentrifuger IKA Werke

Labbcentrifuger

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Fristående omrörare stativ Promitec

Fristående omrörare

PROMITEC tillverkar och levererar omrörare kännetecknade av högsta kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet.

Labbomrörare IKA-Werke

Toppmonterade labbomrörare

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Magnetomrörare IKA Werke

Magnetomrörare

IKA:s högkvalitativa labbportfölj erbjuds till konkurrenskraftiga priser, där vi även lagerhåller produkter och erbjuder våra kunder bästa möjliga support genom våra kunniga och erfarna tekniker.

Statiska blandare Sulzer Chemtec

Statiska blandare

Sulzer Chemtech har utvecklat statiska blandare för en lång rad applikationer under åren.

Plogskärsblandare KBC150 MC2

Plogskärsblandare

Sigmablandare (knådare)

RMC GUITTARD är en ledande tillverkare av Z-blandare (Sigma) och Z-extrudrar för knådning, blandning och dispergering

Containerblandare Rubitec

Containerblandare

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Ribbon Mixer Hosokawa Micron

Ribbon Mixers och Paddle Mixers

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Kontinuerlig blandning Flexomix Hosokawa

Kontinuerliga blandare

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Koniska blandare Nauta Hosokawa

Koniska blandare

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Intensivblandare Eirich

Intensivblandare

Eirich producerar och levererar intensivblandare för blandning, granulering, och homogenisering av torra, fuktiga, fibrösa eller pastösa material.

Dekantercentrifuger Hiller

Dekantercentrifuger

Hiller har utvecklat och tillverkat dekantercentrifuger i mer än 45 år och har kompletta anläggningar för kontinuerlig separation av vätska/fast fas.

Flexibel containment CSP

Flexibel Containment

Containment Service Providers, CSP levererar flexibla containmentlösningar för sluten pulverhantering inom farma, kemi och livsmedel upp till OEB 5. Exempel på utrustningar för flexibel containment är flexible isolators (double chamber), containment rooms/airlock, drum sampling systems, RTP bags, bottle bags, fog showers etc.