Pfaudler Interseal GmbH

Interseal ingår i Pfaudler Group och utvecklar och levererar en unik typ av axeltätningar, tätningskomponenter och ventiler  lämpliga för en mängd olika tillämpningar inom läkemedels-, kemi-, petrokemi- och livsmedelsindustrin. De erbjuder även specialanpassade tätningslösningar via engineering och design.

Pfaudler interseal GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 1
D-65719 Hofheim-Wallau
Tyskland

Interseals axeltätningar är lämpliga att använda för de flesta typer av roterande utrustningar såsom omrörare till reaktorer, blandare, vakuumtorkar och filtertorkar. I synnerhet lämpar sig Interseals tätningar väl där där det finns ett särskilt behov av att undvika kontaminering av kundens produkt till följd av läckande spärrvätska.

  • Inget behov av spärrvätska och därmed helt läckagesäker.
  • Följer omröraraxelns rörelser såväl axiellt som radiellt.
  • Möter gällande krav för pharma- och livsmedelsproduktion.
  • Enkel att eftermontera på befintliga utrustningar för att ersätta traditionella mekaniska axeltätningar.
Axeltätning Pfaudler Interseal
Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör