Schenck Process Europe GmbH

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer.

Såväl enstaka utrustningar som automatiserade kompletta system levereras till de flesta grenarna av processindustrin såsom gruv-, metall-, kemi-, cement-, kalk-, livsmedel-, farma- och kraftindustrin.

Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstr. 100
DE-642 93 Darmstadt
Tyskland

Banddoserare - bandvågSchencks banddoserare Multidos weigh feeders är ett matningssystem för kontinuerlig och satsvis matning av bulkmaterial. Teknologin bygger på en kontinuerlig mätning och styrning av materialflödet som passerar genom den.

Schencks erbjuder två olika typer av banddoserare: med kontrollerad bandhastighet eller med doseringsbehållare.

Kontrollerad bandhastighet

Banddoserare med kontrollerad bandhastighet anpassar bandets hastighet för att nå den önskade kapaciteten. Eftersom samma mängd material inte alltid transporteras på transportbandet måste bandhastigheten varieras för att uppnå en konstant matningshastighet per tidsenhet. Vikten av det transporterade materialet bestäms genom att väga lasten på bandet och mäta bandhastigheten.

Schencks banddoserare kan hantera ett brett spektum av kapaciteter, från ett fåtal kilo upp till flera hundra ton per timme.

Med doseringsbehållare

Banddoserare med doseringsbehållare har en matare som kontrollerat justerar materialmängden på bandet genom noggrann frammatning av materialet.

Dessa banddoserare är lämpliga för fririnnande bulkmaterial som inte tenderar att fastna på bandet och kan hantera mycket stora massflöden.

Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör