Amandus Kahl GmbH & Co. KG

Levererar utrustning till livsmedels-, foder-, biomassa-, socker-, kemi-, läkemedels-, plast- samt avfalls- och återvinningsindustrin i form av pelletpressar, extrudrar, doserings- och vägningsutrustning, kontinuerliga blandare och satsblandare, torkar, doseringsutrustning för vätskor, konditionerare för vatten och ånga, utrustning för ångsterilisering etc.

Programmet omfattar processteknologi, engineering, maskiner, fabriker och även nyckelfärdiga system samt service.

Amandus Kahl GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5-9
DE-21465 Reinbek / Hamburg
Tyskland

Amandus Kahls bandtorkar och bandkylare arbetar enligt tvär- och motströmsprincipen och kan tack vare en modulär utformning av banden kombineras för att möta olika krav på anläggningsstorlek. Utrustningarna är lämpliga för flera olika typer av produkter, såsom:

 • pellets
 • extruderade produkter
 • agglomerat
 • pastösa produkter
 • träspån
 • biomassa
 • kemiska produkter


Kylning

Bandkylarna fungerar i enlighet med två fysiska processer: Konvektionskylning som ger värmeutbyte mellan produkt och luft samt avdunstningskylning som däremot bort vatten från produkten. Omgivande luft eller kyld luft passerar genom produktskikten. Denna typ av kylning kan användas för de flesta produkter och fuktighetsnivåer och är läpligg för applikationer där en produkt behöver kylas till en låg lagringstemperatur. Exempel på prodkter är foderpellets, expanderade produkter, torkade betmassapellets, plastavfall eller grafit.

Torkning

För att uppnå optimal torkning av en produkt under skonsamma omständigheter fungerar Kahls bandtorkar på så sätt att varmluft strömmar genom produkten antingen uppifrån eller nedifrån. Processluften, uppvärmd direkt eller indirekt upp till 200 °C, passerar genom ett eller flera produktskikt. Denna teknik är särskilt lämplig för produkter med höga fuktighetsnivåer som kan avlägsnas vid höga temperaturer (t.ex. kattströ, träkolbriketter, filterslam eller metalloxider).

Torkning och kylning

De två processerna torkning och kylning kan kombineras i en enhet, men fungera oberoende av varandra. Denna princip är särskilt lämplig för produkter med höga fuktighetsnivåer som måste kylas ned till en låg lagringstemperatur. Dessa inkluderar till exempel Expandat och extrudat, produkter från hydrotermisk behandling eller FGD-gips.

Torkning och kylning med återcirkulerad luft

För att reducera utsläpp och värmeförluster från uppvärmd luft hjälper återcirkulerande luftsystem till att producera mindre avgasluft. Andelen återcirkulerad luft är individuellt justerbar. Särskilt känsliga produkter skyddas av den reducerade processhastigheten. Som ett resultat är denna process lämplig för produkter med låg sluttemperatur.

Applikationer och fördelar för bandtorkar och bandkylare

 • Flertalet standardbredder att välja mellan.
 • Specialbredder också tillgängliga.
 • Enkla och modulär utformning er möjlighet till göt efterföljande utbyggnader.
 • För följande produktsformer: Granulat, pellets, briketter, klumpiga, dammiga och pastösa produkter, expanderade och extruderade produkter samt bulkmaterial.
 • För följande branscher: Foder, socker, livsmedel, återvinning, , kemikalier, bryggeri, energi, och biomassa
Bandtorkar och bandkylare Amandus Kahl
Kontakt

Erik Törnkvist

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör