IKA-Werke GmbH & Co. KG – Labbutrustning

Besök gärna vår webshop där vi erbjuder IKAs kompletta sortiment av innovativa utrustningar för det moderna laboratoriet: www.lab.rcprocess.se . Tillsammans med IKA:s processutrustningar innebär detta att att Roland Carlberg Processystem AB erbjuder hela IKA:s sortiment av utrustningar, från småskaliga labbapplikationer till större produktionsenheter.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

IKA:s bioreaktorer fungerar genom att skapa en kontrollerad miljö för odling av mikroorganismer eller celler. Dessa bioreaktorer är utformade med avancerade kontrollsystem som övervakar och reglerar flera parametrar, inklusive temperatur, pH-värde, syrenivå och omrörning.

IKA:s bioreaktorer är utrustade med sensorer och styrningsenheter som kontinuerligt övervakar och justerar miljöförhållandena för att säkerställa optimal tillväxt av mikroorganismerna eller cellerna. När odlingen är klar kan produkten extraheras från bioreaktorn för vidare bearbetning eller användning. IKA bioreaktorer används inom olika områden som bioteknik, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustrin för att producera en rad olika produkter såsom proteiner, enzymer och läkemedel.

För att använda IKA:s bioreaktor HABITAT fordras endast en styrenhet tillsammans med ett av de tillgängliga kärlpaketen. För känsliga cellkulturer finns cellvarianten (med gasningshastigheter från 0 – 2000 cc/min), om HABITAT används för jäsning finns fermenteringsversionen (med gasningshastigheter på 0 – 20 000 cc/min), och det finns även ett utförande som fotobioreaktor med LED-paneler.

Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör