Hosokawa Alpine AG

Utrustningar för:

  • Malning, krossning och sönderdelning av spröda material (kakor, agglomerat och klumpar) till finare pulver.
  • Kompaktering, brikettering och pelletering med rullpressar för dammfri produkt.

Hosokawa Alpine AG
Peter-Doerfler-Str. 13 – 25
86199 Augsburg
Germany

Brikettering används – precis som kompaktering – i olika industriella processer för att bilda dammfria granuler med bra flödesegenskaper från pulver. Hosokawa Alpines kompaktorer för brikettering finns från mycket låga kapaciteter på 10 kg/h (labbstorlek) upp till ca 120 ton/h för omfattande industriella processer. Beroende på applikation och industri skiljer sig Alpines kompaktorer åt i sin design: inom mineral och metall är fokus fr.a. slitstyrka och robusthet, och inom kemiindustrin är val av konstruktionsmaterial (rostfritt stål etc.) och gas- eller dammtäta utföranden viktigast.

Brikettering i en kompaktor från Hosokawa Alpine sker genom att materialet pressas samman mellan två motroterande valsar. Materialet matas in i maskinen ovanifrån, antingen via gravitation eller med skruvmatare, och pressas samman av de roterande valsarna. I pressningszonen ökar trycket gradvis till sin definierade nivå – det är detta tryck som ger styrka åt briketterna. Såväl själva materialet som skall briketteras som utformningen av maskinen spelar roll för brikettens slutliga kvalitet och egenskaper.

Målet med en briketteringsprocess är alltid att skala individuella briketter enligt den fördefinierade kvalitén och de egenskaper man vill uppnå. Briketternas storlek är avhängig storleken på valsarna och själva kompaktorn, men brukar börja runt 10 mm och gå upp till 120 mm. Efter själva briketteringen brukar briketterna separeras från damm och fines, som ofta recirkuleras och blandas med det ursprungliga materialet för att få en ny chans at briketteras.

För att få en närmre presentation av Alpines briketteringsutrustningar (samma grundmasking som kompaktorerna) kan ni besöka vår produktsida för kompaktering.”

Brikettering
Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör