Sulzer Chemtech Ltd.

Sulzer Chemtech utvecklar, konstruerar och tillverkar utrustning för separationskolonner. Deras produktportfölj innehåller toppmoderna produkter för destillation, absorption, strippning, indunstning, fasseparation, vätske-vätskeextraktion och kristallisering.

De bygger även modulära anläggningar, tunnfilmsindunstare och kan offerera membranteknologi.

Sulzer Chemtech Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur
Schweiz

Sulzers KnitMesh™ droppavskiljare är en kostnadseffektiv, mångsidig och enkel metod för att avlägsna medföljande vätska från gasströmmar och kan användas för ett brett spektrum av gas-/vätskeseparationsproblem.

KnitMesh™ droppavskiljare med trådnät tillverkas som en bädd av stickade nät som ger dropparna i gasströmmen en vinklad väg över en stor yta. Avskiljningen sker genom att dropparna möter och fångas upp av trådarna i nätet, varefter de flyter samman och dräneras. Standardutföranden finns tillgängliga för många användningsområden, med utmärkt avskiljningseffektivitet ner till droppstorlekar på 2 μm och med ett tryckfall mindre än 2,5 mbar.

Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör