Mavag AG

Mavag tillverkar filter för filtrering av suspensioner, tvättning av filterkakan samt torkning. Kompletta anläggningar med styrsystem, vakuumsystem etc.

Mavag har även andra grenar som innehåller magnetdrivna omrörare (Mavadrive®) och sfäriska torkar (Mavasphere®).

Mavag AG
Kleiner Letten 9
CH-8213 Neunkirch
Schweiz

Mavags filternutschar och filtertorkar är mångsidiga enheter som används för att separera fasta ämnen från vätska genom filtrering, samt vid behov även torka det. Nutcharna består av en behållare med en filterplatta som tillåter vätskan att passera igenom medan fasta partiklar stannar kvar. Genom att applicera vakuum pressas vätskan genom filtret, vilket resulterar i att de fasta ämnena bildar en kaka på filtret och den klara vätskan separeras. Efter avslutad filtrering kan filterkakan vid behov genomgå ett tvättsteg och slutligen tömmas ur nutchen. Genom att addera en värmemantel på nutchen tillsammans med uppvärmda omrörarblad torkas även den våta kakan helt och kan avlägsnas som ett pulver.

Mavags filternutschar och filtertorkar är används vanligtvis inom läkemedels- och kemiindustrin för applikationen där såväl filtrering, tvättning av filterkakan samt torkning fordras. Alla steg genomförs då i ett och samma slutna slutet system, vilket säkerställer en hög produktkvalitet och driftsäkerhet. Mavags filternutschar och filtertorkar finns i GMP-design och uppfyller kraven för CIP/SIP. Tillgängliga konstruktionsmaterial är både rostfritt stål, Hastelloy och speciella legeringar.

Utmärkande egenskaper för Mavags filternutchar och filtertorkar är bl.a:

Kärl

 • Bottenfläns med c-clamps eller bajonettfattning
 • Värmemantel och svetsad isolering
 • Designad enligt PED eller ASME
 • Flera WIP/CIP-alternativ

Filterplatta

 • Clamp-design för ”single layer” filtermedia
 • Filterplatta (utan bultar) med sintrat filtermedia i flera skikt
 • Enkelt byte av filterplatta

Omrörare

 • 2- eller 3-bladig i S-profil
 • Möjlighet till uppvärmd omrörare
 • Alternativa axeltätningar möjliga
 • En speciell så kallad ”Clean Sweep”-design för komplett tömning av produkt.

Utloppsventil (sida)

 • Hydrauliskt styrd

Antingen mjuk tätning eller metall/metall-tätning

Kontakt

Henrik Lännerbo

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör