Diemme Filtration Srl

Aqseptence Group med varumärket Diemme en bred tillverkare av filterpressar. Fördelen med filterpressar är att man får en stor filterarea på relativt liten yta.
Filtratet/slurryn pumpas in i filtret under högt tryck (ca: 12-15 bar) och de fasta partiklarna fyller upp utrymmet mellan filterplattorna.

När alla kammare är fulla avbryts pump-fasen och för tömning öppnas filtret, det vill säga plattorna dras isär och kakorna ramlar ner. Filterplattorna (ramarna) är ihoppressade från start för att förhindra läckage mellan plattorna men trots namnet så sker ingen fysisk samman- pressning. All komprimering av filterkakorna sker således med pump.

Diemme Filtration Srl
Via Gessi 16
48022 Lugo (RA)
Italien

Bilderna ovan visar principiell uppbyggnad och funktion.

En vidareutveckling av filterpressen innebär att förse filterplattorna (ramarna) med ogenomträngliga membran. Bakom membran kan man pumpa in luft eller vatten och på så sätt komprimera filterkakorna ytterligare. Fördelarna är flera, exempelvis dynamisk filtervolym, snabbare process, torrare kakor, enklare tömning och effektivare kaktvättning.

De röda pilarna visar hur kakan komprimeras med hjälp av luft/vatten som pumpas in mellan membran/filterplatta.

De enklaste filtrena är helt manuella och innebär låga investeringskostnader. Lämpar sig utmärkt för mindre industriapplikationer. De minsta filterplattorna är ca: 50×50 cm och minsta totala volym är ca: 10L (special)

Diemmes serie för de allra största filterpressarna heter GHT. Med detta filter kan man bland annat få extrasnabb fyllning, helautomatik, tvättning av filterkaka, membran, tvättning av filterdukar och topphängda filterplattor för enkel åtkomlighet. Filtret öppnas snabbt med en patenterad karusell- automatik som minskar risken att filterkakor fastnar på dukarna.

Filterplattorna finns upp till storlek 5000x5000mm (totalt > 2828m2) och en total filtervolym är möjligt ända upp till 70.000 liter.

Filterkakorna blir normalt fasta och hårda, vilket förenklar hantering och transport. I detta fall används krossade filterkakor bestående av stenmjöl som utfyllnad vid markarbeten

Kontakt

Henrik Lännerbo

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör