Hosokawa Micron BV

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Hosokawa Micron BV
Gildenstraat 26
NL-7005 BL Doetinchem
Holland

Hosokawa Microns flashtorkar är utvecklade för att kombinera processtegen torkning, deagglomerering och klassificering i en och samma utrustning. Hosokawas flashtork Micron Dryer (MDH) var den första torken av sitt slag som patenterades över hela världen, och den vidareutvecklade teknologin är nu den toppmoderna modellen Drymeister (DMR-H).

Drymeisters unika design gör den lämplig för torkning av flera olika typer av material med olika egenskaper och karaktäristik. Drymeister kan hantera produkter med högst varierande fukthalt – från några få procent upp till över 80 procent – och är idealisk för:

  • Våta pulver
  • Suspensioner
  • Filterkakor
  • Slurries
  • Pastor och degar

Utmärkande fördelar med Drymeister-teknologin är dess effektivitet, tillförlitlighet samt låga underhålls- och driftskostnader. Den kan också användas för att uppnå finhetsgrader i slutprodukten från D97 = 250 μm ner till D50 i nm vid våtmalning (beroende på hur den uppströms processen ser ut). I kombination med våtmalning kan Drymeister producera extremt höga finhetsgrader.

 

Arbetsprincip

Det våta materialet förs genom en matarskruv in i huvudkammaren där malningen och torkningen sker. Slagen från den roterande rotorn i huvudkammaren dispergerar ut det våta materialet till fina partiklar där det i kontakt med den heta svepgasen från luftvärmaren fluidiseras och torkas. De torkade partiklarna transporteras med svepgasen vidare upp till den övre delen av torken där ett klassificeringshjul klassificerar partiklarna utifrån vikt; partiklar som är för grova eller för fuktiga studsar tillbaka ner till torkområdet medan partiklar som är i rätt storlek passerar igenom klassificeringshjulet och vidare till ett cyklonfilter där det torra pulvret avskiljs från luftströmmen. Genom att justera bl.a. klassificeringshjulets hastighet kan fukthalt och partikelstorlek på utgående material justeras och kontrolleras.

Drymeister (DMR) continuous flash dryer

3D-animation Drymeister (DMR)

Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Roland Carlberg

Försäljningschef

Robert Johansson

Försäljningsingenjör