Containment Service Providers  Co. Ltd.

CSP levererar flexibla containmentlösningar för sluten pulverhantering inom farma, kemi och livsmedel upp till OEB 5. Exempel på utrustningar är flexible isolators (double chamber), containment rooms/airlock, drum sampling systems, RTP bags, bottle bags, fog showers etc.

CSP Continuous Liner kan enkelt eftermonteras på nya eller befintliga glove boxes eller flexibla isolatorer. CSP:s Continuous Liner för enkel och säker sluten hantering av pulver och granulat.

Containment Service Providers  Co. Ltd.
Unit 4, East Link Business Park,
Carrigtwohill, Co. Cork, T45 XH98
Irland

Flexibla isolatorer

CSP:s flexibla isolatorer är ett lättanvänt containmentsystem utvecklat för att vara mycket effektivt vid hantering av API:er och/eller andra potentiellt toxiska ämnen. CSP:s flexibla isolatorer kan användas i de flesta produktionsfaser där operatören behöver tillgång till processen samtidigt som en hög nivå av containment och GMP-krav upprätthålls.

 • Validerade system
 • Kan designas med eller utan lufthantering
 • Designade för att uppnå låga OEB/OEL-nivåer, vanligtvis <10 μg/m men kan valideras för att nå OEL-nivåer så låga som 50 nanogram.
 • CSP Pharmaflex-filmen uppfyller samtliga krav i enlighet med FDA, European Pharmacopeia och andra relevanta regelverk.
 • CSP:s filmer har en antistatisk hållbarhet på 5 år från tillverkningsdatumet.
 • Lämplig för ATEX-applikationer.
 • CE-märkt
 • Mycket starka och formbara material.
Flexibla isolatorer CSP

Product packaging solutions

CSP är specialiserade på eftermontage av lösningar för produktförpackning på befintliga utrustningar, för att på så sätt kunna förbättra containmentnivån på redan befintliga utrustningar.

 • Bottle Bag/Charge Bag: singe-use charge-bags för sluten hantering av pulver i en containmentmiljö.
 • Continuous Liner: multiple-use containmentsystem för förpackning i sluten form med höga krav avseende OEB/OEL.
 • Rapid Transfer Port Bags (RTP Bags): single-use high-containmentsystem för sluten produktöverföring via RTP-portar.
 • FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container): ett high-end containmentsystem för fr.a. läkemedelsindustrin för sluten hantering av pulver i FIBC:s.

Flexibla system

CSP:s flexibla containmentsystem kan användas för en bred mängd applikationer.

 • Containment rooms/Air lock: Utföranden i helt flexibel design eller en kombination av fast och flexibel design, alltid skräddarsytt utifrån applikationens och kundens specifika krav och behov.
 • Contained weighing station: Med design utvecklad för att möjliggöra uppvägning av material under mycket hög containment samtidigt som uppvägningsprecisionen bibehålls.
 • Drum Sampling System: Bestående av en flexibel isolator förseglad på fatet som ska provtas. Detta Drum Sampling System gör det möjligt för operatören att på ett säkert och inneslutet sätt få tillgång till produkten inne i trumman för att ta prov.
 • Disconnection Crimp Kit: ett högkvalitativt förslutningssystem för high-containment bestående av skärverktyg, crimping-verktyg och en skyddande förvaringslåda.
 • Intelligent Flow System: en PLC-styrd push-pull-luftflödesenhet utformad för att fungera i en tät miljö genom att skapa ett negativt eller positivt tryck med en given volymändringshastighet.
 • Vacuum Wanding System: gör det möjligt för operatörer att via suglans säkert och slutet överföra pulver till olika typer av behållare. Ett helt slutet system där material som pulver, pellets eller granulat överförs via flexibla rörledningar till sin slutdestination.

Fogging system

 • Wall Mounted Fog Shower: en väggmonterad ”fog shower” med tre separata dysor som producerar en lätt dimma för att kapsla in dammet på operatörens PPE. Dimman förbättrar säkerhetsnivåerna vid avklädning genom att få dammet att fastna på skyddsutrustningen och förhindra förekomsten av luftburet torrt damm.
 • Fog Cart: Mobila, lättanvända foggingenheter designade för lågt tryck och låg volym. Ett säkert rengöringssystem för rum och ytor som potentiellt är kontaminerade av torra pulver.
Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Erik Törnkvist

Försäljningsingenjör