Hosokawa Micron LTD

Hosokawa Micron Ltd. erbjuder ett brett sortiment av containmentlösningar i både standard- och specialutföranden och används för att skydda och avskärma operatören, arbetsmiljön eller det aktuella materialet som bearbetas. Hosokawas containmentlösningar är utformade för både manuell och automatisk hantering.

Rivington Road
Whitehouse Industrial Estate
Runcorn
UK-Cheshire WA7 3DS

Downflow Booths

Hosokawas Downflow Booths ger en säker arbetszon för att skydda operatörer från olika sorters potenta eller giftiga partiklar och vätskor (lösningsmedel) som kan genereras under en manuell hantering – t.ex. under provtagning, dosering, dispensering, satsning/tömning av pulver etc.

Utmärkande egenskaper för Hosokawas Downflow Booths är:

 • Standarddesigner till gynnsamt pris
 • Flexibla, modulära designer
 • Ett brett utbud av storlekar
 • Ergonomiska, öppna framsidor
 • I stort sett obegränsade bredder, höjder och djup (arbetsdjup) möjliga
 • Både återcirkulation, one-pass och hybridlösningar möjliga.
Downflow booth

Horisontella laminärflödesbås

I Hosokawas horisontella laminärflödesbås skapas ett kontrollerat, icke-turbulent och filtrerat luftflöde vilket innebär att endast ren luft finns i operatörens andningszon. Skadliga luftburna ångor och partiklar som genereras under en process extraheras löpande bort från andningszonen.

Hosokawas horisontella laminära flödesbås finns antingen som specialbyggda enheter eller i standardstorlekar. Den ergonomiska designen möjliggör en hantering av olika sorters kärl och containrar – antingen manuellt eller automatiskt.

Egenskaper:

 • Kompletta enheter med integrerade fläkt- och motorsystem, intern belysning, handverktyg etc. för att kunna genomföra för den aktuella applikationen.
 • Zonindelning enligt ATEX.
 • För en mängd olika applikationer inklusive dispensering, satsning/tömning, fyllning/vägning, dosering etc.
 • Såväl standarddesigner som specialanpassade enheter tillgängliga.
 • Konstruktioner i rostfritt stål eller belagd kolstål.
 • Enkla att rengöra och underhålla
 • Tillverkad för att uppfylla cGMP-riktlinjer
 • OEL ned till <10 μg/m3”
Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör