Sulzer Chemtech Ltd.

Sulzer Chemtech utvecklar, konstruerar och tillverkar utrustning för separationskolonner. Deras produktportfölj innehåller toppmoderna produkter för destillation, absorption, strippning, indunstning, fasseparation, vätske-vätskeextraktion och kristallisering.

De bygger även modulära anläggningar, tunnfilmsindunstare och kan offerera membranteknologi.

Sulzer Chemtech Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur
Schweiz

Fyllkroppar har använts för fraktionering, absorption och strippning i gas-, raffinaderi- och kemikalieanläggningar under många år och fördelarna är välkända. Dessutom är det enkelt att byta ut och lagra fyllkroppar, vilket gör dem till ett utmärkt val för system med kraftig nedsmutsning eller korrosion, där packningen ofta byts ut.

NeXRing är den ring som nyligen utvecklades av Sulzer. NeXRing ger extremt stora och enhetliga öppna ytor i varje led, vilket möjliggör en hög exponering för vätska och ånga samtidigt som torra zoner minimeras.

Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör