Büchi AG

Büchi glasutrustning anpassad för marknadens högt ställda krav på certifiering och standard avseende dokumentation, säkerhet och materialval. Büchi arbetar enbart med glas av typen Borosilicat 3.3

Büchi AG
Gschwaderstrasse 12
CH–8610 Uster
Schweiz

Reaktorer från Büchi kombineras med fördel med kyl-värmesystem från Huber

Büchi har uppnått sin unika position på marknaden främst tack vare sina flexibla glaskopplingar. Dessa kopplingar ger flera viktiga fördelar:

  • Marknadens tätaste system
  • Inget behov av kompensatorer
  • Enkel rengöring
  • Snabb montering och enkel ombyggnad av befintliga system
  • Flexibel koppling kan vinklas flera grader.

Büchi erbjuder reaktorer i standardutförande helt i glas eller glasemaljerat från 5L upp till 1000L. Större reaktorer specialtillverkas.

Büchi’s MiniPilot finns från 5-15L och kan fås med och utan glasöverbyggnad, som bordsmodell eller som golvmodell på hjul. Den relativt låga bygghöjden (ca: 195cm) gör att systemet oftast kan rullas in i befintliga dragskåp utan ombyggnad.

I pilotskala (15-250L) erbjuds fler alternativ och fullständig anpassning till kunds önskemål. Reaktorn är ofta försedd med en glasemaljerad bottensektion samt hiss för enkel demontering/rengöring. Exempel på tillval är extra satsnings och mottagningskärl, fasseparator, vakuumutsug, Atex Zon 0 etc.

I samma serie (10L) finns även filternutschar med eller utan motoromrörare. Glasfilternutschar tillverkas även i större storlekar, upp till ca: 160L

Büchi tillverkar även glasöverbyggnad till stora reaktorer, dvs rördimension upp till DN600, även till befintliga utrustning. Förutom reaktorer finns värmeväxlare, blandningskärl, filternutschar och skrubbers. För stora glasemaljerade reaktorer rekommenderar vi Pfaudler.

Andra exempel på glasutrustning i sortimentet är glasfilternutsch, blandningskärl skrubbers och värmeväxlare.

Kontakt

Henrik Lännerbo

Försäljningsingenjör

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör