Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG

Eirich producerar och levererar intensivblandare för blandning, granulering, och homogenisering av torra, fuktiga, fibrösa eller pastösa material. Eirich-blandarna finns i kontinuerligt och satsvis utförande och har ett unikt wirbler-system för intensiv inblandning av mikrokomponenter, färgpigment, etc. Eirich kan erbjuda allt från små bänkblandare i labb-skala till kompletta blandningsanläggningar med dosering, vägning och blandning.

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG
Walldürner Strasse 50
DE-747 32 Hardheim
Tyskland

Eirich producerar intensivblandare för blandning, granulering, och homogenisering av torra, fuktiga, fibrösa eller pastösa material. Eirich-blandarna finns i kontinuerligt och satsvis utförande och har ett unikt s.k. ”wirbler-system” för intensiv inblandning av additiv, mikrokomponenter, pigment, etc. Eirich kan erbjuda allt från små satsvisa bänkblandare i labbskala till kompletta kontinuerliga blandningsanläggningar med dosering, vägning och blandning.

I hjärtat av en Eirichblandare finns tre kärnkomponenter som kan anpassas till de specifika kraven för den aktuella blandningsuppgiften:

  1. Ett excentriskt positionerad blandningsverktyg (s.k. ”wirbler”): designen, rotationsriktningen och hastigheten anpassas utifrån applikation.
  2. Botten-/och väggkrapa: förhindrar materialuppbyggnad på vägg och botten, leder in materialet i den intensiva blandningszonen samt underlättar tömningsprocessen.
  3. Ett roterande blandningskärl: ansvarar för att förflytta materialet och leda det mot blandningsverktyget.

Fördelar med blandningsprincipen bakom Eirich intensivblandare är bl.a:

  1. Mycket korta blandningstider med hög blandningseffektivitet och homogenitet i slutprodukten.
  2. Pålitlig reproducerbarhet och skalbarhet gällande produktkvalitet, batchtider och volymer.
  3. Allt material i blandningskärlet blandas om vid varje enskild rotation.
    Ingen risk för s.k. ”de-mixing”, även om ingående komponenter har olika densitet.
  4. Kostnadseffektiv drift med låg energiförbrukning.”
Granuleringsblandare Eirich
Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Roland Carlberg

Försäljningschef