Biazzi SA

Biazzi reaktorer för hydrering och nitrering. Biazzis teknologi garanterar bästa massöverföring och optimal energianvändning. Välutrustat utvecklingslabb för optimering av specifika processer för uppskalning.

Biazzi SA
Chemin de la Tavallaz 25
CH-1816 Chailly/Montreux
Schweiz

Kännetecknande för en Biazzi hydreringsanläggning är:

  •  ”State of the art” hydrering (slurry typ)
  • Batchvis eller kontinuerlig process
  • Högsta standard för säkerhet
  • Reducerad projektrisk
  • Utförande för bästa ekonomiska utbyte
  • Kortast ”time to market”
  • Bästa ergonomiska utförande
  • Skräddarsydda lösningar

De värmeöverförande bafflarna i reaktorn ger en hög värmeöverföringsyta för krävande processer.

Hydrering Skid Biazzi

Biazzi levererar kompletta skid-monterade anläggningar med processgaranti över hela världen.

Kontakt

Henrik Lännerbo

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör