Sulzer Chemtech Ltd.

Sulzer Chemtech utvecklar, konstruerar och tillverkar utrustning för separationskolonner. Deras produktportfölj innehåller toppmoderna produkter för destillation, absorption, strippning, indunstning, fasseparation, vätske-vätskeextraktion och kristallisering.

De bygger även modulära anläggningar, tunnfilmsindunstare och kan offerera membranteknologi.

Sulzer Chemtech Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur
Schweiz

Sulzers indunstare gör det möjligt för kunder att producera ämnen med hög renhet från värmekänsliga och komplexa produkter. Användningen av vakuum tillsammans med den korta tid som produkten är i kontakt med den uppvärmda ytan är två viktiga faktorer för att bevara produktens egenskaper (färg, lukt, smak) och förhindra en försämring av kvalitet genom sekundära reaktioner (exempelvis polymerisation och kondensation).

Indunstning Sulzer

Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör