IKA-Werke GmbH & Co. KG

Utrustning för blandning, dispergering, homogenisering och våtmalning för batchvisa eller kontinuerliga processer. Kompletta anläggningar för blandning och dispergering av salvor, krämer, pastor etc. samt för kontinuerlig inline-blandning av pulver i vätskefas, liksom för pulver i vätska med hög energitillsättning.
Kolloidkvarnar för sönderdelning av kontinuerlig ström samt dispax-rektorer med rotor/stator-principen för intensiv sönderdelning och dispergering.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

IKA:s utbud av inline dispergeringsutrustningar erbjuder flera olika lösningar för produktion av grova och fina emulsioner, samt för suspensioner, våtmalning och homogenisering.

Samtliga modeller drivs med remdrift för att bibehålla en konstant periferihastighet och säkerställa skalbarhet.

De mindre inlinemaskinerna Magic LAB, LABOR-PILOT och PROCESS-PILOT är första stegen i maskinserien 2000 och är specifikt utvecklade för laboratorie- och pilotanläggningar. Maskinerna kännetecknas av en unik design med en enda drivenhet, sju utbytbara moduler samt en rad ytterligare tillbehör för både kontinuerlig och satsvis drift.

Bland fördelarna med IKA:s inline dispergeringsutrustningar kan nämnas:

  • Låg ljudnivå
  • Högeffektiv pumpning, malning, dispergering och blandning för de olika rotor/stator-modulerna.
  • Enkel hastighetsjustering med hjälp av remdrift
  • Självdränering (vertikal uppställning)
  • Hög kvalitet på ytfinish för att möta FDA/EHEDG sanitetskrav
  • Alla maskiner är CIP/SIP-anpassade
  • Attraktiv design med litet footprint
  • Finns i ATEX-utförande
  • Olika sorterns konstruktionsmaterial finns tillgänliga på förfrågan.

IKA DISPAX-REACTOR® (DR) är en tre-stegs disperseringsmaskin för produktion av mycket fina emulsioner och suspensioner. Skjuvkrafterna i mixningskammaren producerar en hög energi för produkterna som bearbetas. Tre rotor/stator-kombinationer (generatorer) i serie säkerställer små droppar/partikelstorlekar. Denna process ger en effektiv stabilitet hos olika sorters blandningar och emulsioner.

För batchprocesser kan DR installeras i cirkulation med en batchtank eller reaktor som innehåller förblandad produkt. När blandningen passerar genom dispersionsmaskinen homogeniseras den sedan optimalt.

För kontinuerliga processer doseras pulvret och vätskan som ska blandas in i maskinen kontrollerat med en definierad hastighet. Pulver och vätska dsipergereras/mals/homogeniseras därefter noggrant genom de tre stegen varefter tömning sker via utloppet.

Till IKA:s DR finns ett brett urval av generatorer (rotor/stator) att välja mellan, beroende på produkt och applikation. I standardutförande består de trestegen av en grövre, en medium och en fin rotor/stator. Detta ger en effektiv reducering av partikelstorleken samtidigt som den ger optimala dispersionsresultat vid en enda passage.

IKA:s DISPAX-REACTOR® DR 2000 finns tillgänglig i åtta olika storlekar med en kapacitet från 80 l/h upp till 125 000 l/h (H₂O).

Magic LAB®

Magic LAB®

DISPAX-REACTOR® DR 2000

Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör