Hosokawa Alpine AG

Utrustningar för:

  • Malning, krossning och sönderdelning av spröda material (kakor, agglomerat och klumpar) till finare pulver.
  • Kompaktering, brikettering och pelletering med rullpressar för dammfri produkt.

Hosokawa Alpine AG
Peter-Doerfler-Str. 13 – 25
86199 Augsburg
Germany

I jetkvarnar krossas och mals partiklarna som skall bearbetas genom att upprepade gånger kollidera med varandra i en gasström (det behövs med andra ord inga mekaniska malningsverktyg i kvarnen). Jetkvarnar är lämpliga för torra och hårda material och är ett lämpligt val när det krävs ytterst fin malning; finheter ner till d97 = 1 µm är ofta möjliga att uppnå.

Tekniken

I en jetkvarn matas tryckluft in i kvarnen genom ett speciellt munstycke och accelereras så kraftigt att partiklarna dras med. I processen kolliderar partiklarna upprepade gånger med varandra och krossas på så sätt. En stor fördel med denna typ av kvarn är att eftersom det inte finns några mekaniska malverktyg som partiklarna kommer i kontakt med, så finns det heller ingen slitage. Det är därför jatkvarnar är utmärkta för mycket hårda material eller material som behöver vara så rena som möjligt. Efter malningen separeras det fint krossade materialet från luftströmmen i en cyklon eller ett dammfilter.

Spiraljetkvarnar: Alpine Aeroplex AS

Den vanligaste typen av jetkvarn är Spiraljetkvarnen – Alpine Aeroplex AS –i vilken munstyckena är ordnade runtom malkammaren så att flödet av tryckluft fördelas i en spiral. Partiklarna krossas sedan genom att kollidera med varandra genom ömsesidiga partikelkollisioner. Alpines Aeroplex AS används ofta för läkemedelsapplikationer (farma-klassad design) eftersom ytterst höga kvalitetskrav avseende renhet  kan uppnås med denna kvarn.

Fluidised bed-jetkvarnar: Alpine TDG, AF Geller TFG

Fluidised bed-jetkvarnar är den näst vanligaste typen av jetkvarnar. I denna kvarn matas materialet som skall malas in via en matningsränna, varefter en fluidiserande bädd av material bildas inuti kvarnen. Strålar av tryckluft får därefter materialet att accelerera med hög hastighet, partiklarna kolliderar med varandra och mals. Ett klassificeringshjul avvisar de partiklar som fortfarande är för stora och för dem tillbaka till den ursprungliga fluidiserade bädden. De partiklar som är tillräckligt fina tar sig genom klassificeringshjulet och separeras sedan från luftströmmen i en cyklon eller ett dammfilter.

Fluidised bed-jetkvarnar är liksom Aeroplex lämpliga för mycket hårda produkter som mineraler, glas eller keramik. Även temperaturkänsliga produkter kan med fördel malas i dessa kvarnar.

Hosokawa Alpine tillverkar tre olika modeller av fluidised bed-jetkvarnar:

TDG: med integrerad klassificerare och möjlighet att uppnå finheter ner till d97 = 1 μm.

AFG: för brant partikelstorleksfördelningar och tydlig top cut i intervallet < 5 µm - 200 µm. Även "svåra" produkter som värmekänsliga material eller material som behöver hållas helt rena lämpar sig för en AFG.TFG: en version av AFG anpassad för vissa mycket specifika (pigment, pulvercoating)

Jetkvarnar Microburst Hosokawa Micron
Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör