SYSTAG, System Technik AG

Systag är ett kunskapsföretag inom kemisk processutveckling, optimering uppskalning, kalorimetri, termisk säkerhet och pilotanläggningar.

SYSTAG, System Technik AG
Bahnhofstrasse 76
Postfach 374
CH-8803 Rüschlikon
Schweiz

Med en gemensam PC-plattform i alla steg förenklas användandet och behovet av utbildning minimeras

Med FlexyLab kan man köra flera parallella processer samtidigt och på så sätt snabbt hitta det optimala receptet.

Flexy ALR är första steget i uppskalning och detta system är även lämpligt för komplexa processer, tex. dosering av ett stort antal kemikalier. Med hjälp av ett allsidigt PC-interface kan de flesta parametrar såsom vridmoment, varvtal, pH, temperatur, dosering etc. loggas och/eller styras. Med hjälp av den inbyggda rapportgeneratorn kan man snabbt få fram snygga rapporter i Word-format.

Systag är även specialiserade på kalorimetri och termiska analyser. Detta är ett viktigt steg för att förhindra skenande reaktioner med stora skador som följd. Se broschyrer i PDF-arkivet för mer information.

Kontakt

Henrik Lännerbo

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör