IKA-Werke GmbH & Co. KG

Utrustning för blandning, dispergering, homogenisering och våtmalning för batchvisa eller kontinuerliga processer. Kompletta anläggningar för blandning och dispergering av salvor, krämer, pastor etc. samt för kontinuerlig inline-blandning av pulver i vätskefas, liksom för pulver i vätska med hög energitillsättning.
Kolloidkvarnar för sönderdelning av kontinuerlig ström samt dispax-rektorer med rotor/stator-principen för intensiv sönderdelning och dispergering.

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
DE-792 19 Staufen
Tyskland

Kolloidkvarnar fungerar enligt principen för skjuvning, där materialet passerar genom en smal springa mellan två ytor. Den ena ytan är vanligtvis en rotor (roterande) med skarpa tänder eller kilar, medan den andra är en stator (statisk) med motsvarande former. När materialet pressas genom springan mellan rotor och stator utsätts det för intensiv skjuvning, vilket resulterar i finfördelning och homogenisering.

 

En viktig teknisk funktion hos IKA:s kolloidkvarnar är möjligheten att justera avståndet mellan rotor och stator, vilket bestämmer den slutliga partikelstorleken och homogeniteten hos det bearbetade materialet. Genom att ändra detta avstånd kan användaren finjustera kvarnens prestanda för att uppnå önskad resultat. Vissa modeller av IKA:s kolloidkvarnar är även utrustade med möjligheter till kylning eller värmning av processen. Detta är särskilt användbart för material som är känsliga för temperaturförändringar eller för att kontrollera reaktioner som kräver specifika temperaturförhållanden.

 

Kolloidkvarnarna från IKA är designade för att hantera ett brett spektrum av material, inklusive både fast och flytande material samt pastösa substanser. Kolloidkvarnarnas robusta konstruktion och och kraftfulla motorer gör dem lämpliga för att bearbeta både mjuka och hårda material med hög effektivitet.”

Kolloidkvarnar IKA Werke

Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör