Hosokawa Alpine AG

Utrustningar för:

  • Malning, krossning och sönderdelning av spröda material (kakor, agglomerat och klumpar) till finare pulver.
  • Kompaktering, brikettering och pelletering med rullpressar för dammfri produkt.

Hosokawa Alpine AG
Peter-Doerfler-Str. 13 – 25
86199 Augsburg
Germany

Kompaktering

Kompaktering används i olika industriella processer för att bilda dammfria granuler med bra flödesegenskaper från pulver. I en kompakteringsprocess pressas pulver under högt tryck till fast form mellan två synkroniserade, motroterande valsar. Vidhäftningskrafterna mellan partiklarna skapar ett granulöst bulkmaterial av pulvret. Kompakteringsprocessen följs av krossning till önskad partikelstorlek och brukar kallas för torrgranulering eller krossgranulering.

Några anledningar och fördelar med att kompaktera pulver till granuler är för att underlätta hanteringen och lagringen, minska dammet och öka bulkdensiteten.

Alpiners utbud av kompaktorer sträcker sig från mindre laboratorie- och pilotskalesystem till omfattande processflöden på 120 t/h.

Kompaktor ARC MS

Kompaktorer från serien ARC MS kompakterar pulver till flakes eller briketter främst inom kemi- och mineralapplikationer. Valsarna i denna typ av kompaktor har en mittaxel vilket gör maskinerna mycket robusta och hållbara. Maskinserien sträcker sig från mindre maskiner med 300 mm valsdiameter till maskiner med upp till 1 100 mm valsdiameter och kapacitet på upp till 120 t/h (mineralapplikationer).

Kompaktor APC L och Pharmapaktor APC C

Kompaktorserien ”Pharmapaktor L” och ” Pharmapaktor C” riktar sig främst till farmaindustrin och används för att kompaktera API-blandningar till granuler. Genom sitt speciella valsarrangemang kan Pharmapaktor L enkelt rengöras och valsbyte kan ske på mindre än 5 minuter! För labb- och utvecklingsändamål kan så lite som 50 g användas för att uppnå reproducerbara resultat.

Kompaktor ARC K

Kompaktorserien ARC K används främst för kemisk industri (men även för läkemedelsindustrin där den används för att skapa granuler av API-blandningar). I ett första steg pressas det aktuella pulvret till flakes/briketter, vilka därefter krossas med en Flake Crusher eller liknande till granulat i önskad storlek. Kompaktorserien K erbjuder ett stabilt valsavstånd över hela presskraften vilket gör att överkomprimering undviks. Maskinen är därför mycket väl lämpad även för tryckkänsliga produkter.

Kompaktor ARC HK

Kompaktorer från serien ARC HK komprimerar träkolspulver till briketter. Denna process kallas brikettering. Maskinserien inkluderar två typer av maskiner: ARC HK 150 och ARC HK 200.”

Kompaktering Hosokawa Alpine
Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Robert Johansson

Försäljningsingenjör