Hosokawa Micron BV

Hosokawa erbjuder pulverblandare och torkutrustningar för såväl skonsam som intensiv blandning.

Hosokawa Micron BV
Gildenstraat 26
NL-7005 BL Doetinchem
Holland

Hosokawa koniska Nautablandare är utvecklad för skonsam blandning, homogenisering och agglomerering av de flesta slags pulver, granulat och pastor. Nautan är varsam mot produkten, garanterar högsta nivå av blandningsnoggrannhet utan produktpåverkan och används inom en mängd olika applikationer inom farma, livsmedel, kemi, mineral/metallurgi etc. Nautablandarens koniska kärlgeometri tillsammans med den frihängande blandarskruven ger bl.a. följande fördelar:

– Mycket skonsam behandling av produkten
– Hög blandningsnoggrannhet
– Inga axelgenomföringar i produktzonen
– Inga kvarvarande produktrester vid tömning

Arbetsprincip

Nautablandaren är en konvektionsblandare med mycket hög blandningseffektivitet. Den roterande, frihängande blandarskruven transporterar kontinuerligt produkten från kärlets botten upp till produktytan. Blandarskruven är upphängd i en blandararm som roterar skruven längsmed innerväggen och säkerställer komplett omblandning av allt material i behållaren. Den frihängande skruven har en genomsnittlig hastighet på ca 70 varv per minut medan blandararmen roterar med en hastighet av ca 1-2 varv per minut. Skruvens periferihastighet kan varieras mellan ca 0,5-2 m/s, vilket gör den lämplig för alla ATEX-zoner.

Exempel på applikationer för Nautablandare är:

  • Skonsam omblandning av friflödande material, känsliga material eller material som lätt segregerar.
  • Homogenisering av olika batcher av samma sorts material
  • Blandning av flera olika material i syfte att skala en homogen blandning.
  • Blandning av pastor och suspensioner
  • Pulverblandning med tillsats av vätskor (via spraydysor under blandningsprocessen)
  • Termisk behandling av pulverprodukter (värme/kyla)
Koniska blandare Nauta Hosokawa

Nauta® Minimix lab mixer

Nauta® mixer CIP cleaning process

Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör

Roland Carlberg

Försäljningschef

Robert Johansson

Försäljningsingenjör