Sulzer Chemtech Ltd.

Sulzer Chemtech utvecklar, konstruerar och tillverkar utrustning för separationskolonner. Deras produktportfölj innehåller toppmoderna produkter för destillation, absorption, strippning, indunstning, fasseparation, vätske-vätskeextraktion och kristallisering.

De bygger även modulära anläggningar, tunnfilmsindunstare och kan offerera membranteknologi.

Sulzer Chemtech Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur
Schweiz

Fraktionerad kristallisation är en kraftfull teknik som kan uppfylla de mest krävande specifikationer, även med ultrahög renhet som mål. Sulzer har över 40 års erfarenhet av att leverera kristallisationstekniker av flera olika slag (suspension, statisk, fallande film, frysningskoncentrering etc.), beorende på vad som lämpar sig bäst för den aktuella applikationen.

Fraktionerad kristallisation är en miljövänlig, energieffektiv och ekonomiskt konkurrenskraftig process för separation och rening av organiska ämnen.

Kristallisation Sulzer

Kontakt

Christoph Gerner

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör