Heinen Freezing GmbH & Co. KG

Utrustning för kontinuerlig kylning och frysning, även proofing, av livsmedel och bageriprodukter. Heinen Freezing är en del av Kahl-gruppen och är en av de marknadsledande leverantörerna i sin bransch.

Heinen Freezing GmbH & Co. KG
Am Esch 20
DE- 263 49 Jade
Tyskland

Heinen Freezings kylrum Packfrost är utformat för kylning och frysning av varor förpackade i kartonger eller plastlådor där höga kapaciteter efterfrågas.

Den modulära designen gör att Packfrost kan skräddarsys utifrån varje applikationen vad gäller antalet staplade nivåer, antalet hyllor i rad, hyllstorlekar efterfrågad fryskapacitet samt tillgängligt installationsutrymme.

Produkterna kan lagras antingen i en bestämd ordning eller slumpmässigt. Alla nivåer är fritt valbara och kan fyllas med produkter med samma förvaringstid.

Packfrost kan anpassas med olika alternativ, såsom frekvensstyrda fläktar, isolerade golv av rostfritt stål och kameraövervakningssystem..

Den integrerade mjukvaran ger en översikt över antalet produkter, produkternas position och förvaringstider. Genom att kontinuerligt övervaka den termiska belastningen i systemet styrs antalet aktiva fläktar, luftens hastighet och luftvolym. När efterfrågan minskar stängs hela luftkylaggregat av och avfrostas.

Kontakt

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör