Schenck Process Europe GmbH

Schenck Process är en av de marknadsledande leverantörerna av processutrustningar för bl.a vägning, matning, dosering och transportörer.

Såväl enstaka utrustningar som automatiserade kompletta system levereras till de flesta grenarna av processindustrin såsom gruv-, metall-, kemi-, cement-, kalk-, livsmedel-, farma- och kraftindustrin.

Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstr. 100
DE-642 93 Darmstadt
Tyskland

Lastceller används brett inom processindustrin för en rad olika vägningsapplikationer. Genom att registrera och mäta belastningen som den utsätts för och omvandla den till en elektrisk signal så ger lastceller – beroende på utförande – möjlighet till mycket exakta uppvägningar för både tunga och lätta vikter.Schencks lastceller utmärker sig bl.a. genom sin mätnoggrannhet, driftsäkerhet och livslängd. Schencks lastceller är konstruerade för att klara av tuffa arbetsförhållanden och hantera tunga belastningar med hög precision och repeterbarhet. Lastceller från Schenck kan också anpassas för ett flertal skilda belastningsintervall, temperaturförhållanden och miljöer. Detta innebär att de kan möta de vanligast förekommande kundspecifika kraven och anpassas för en rad olika applikationer.

Schenck Process har även ett brett utbud av vågterminaler. En eller flera lastceller ansluts till en vågterminal för beräkning, bearbetning och presentation av värden. Den senaste varianten heter Conic och är en state of the art-vågterminal med touchpanel.

Lastceller Schenck Process
Mer information
Kontakt

Niklas Eklund

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör