Amandus Kahl GmbH & Co. KG

Levererar utrustning till livsmedels-, foder-, biomassa-, socker-, kemi-, läkemedels-, plast- samt avfalls- och återvinningsindustrin i form av pelletpressar, extrudrar, doserings- och vägningsutrustning, kontinuerliga blandare och satsblandare, torkar, doseringsutrustning för vätskor, konditionerare för vatten och ånga, utrustning för ångsterilisering etc.

Programmet omfattar processteknologi, engineering, maskiner, fabriker och även nyckelfärdiga system samt service.

Amandus Kahl GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5-9
DE-21465 Reinbek / Hamburg
Tyskland

Pelletering är en lämplig teknik för att kompaktera såväl enskilda råmaterial som blandningar av olika komponenter. Allt från biomassor som trä och halm till hushållsavfall och andra återvinningsmaterial eller kemiska och farmaceutiska råvaror kan pelleteras en pelletspress.

 

Amandus Kahl tillverkar pelletspressar för flera olika kapaciteter och för råvaror med olika strukturer, bulkdensiteter, bindningsstyrkor och partikelstorlekar. Pressarna kan även hantera produkter som är både pulverformiga, fibrösa, klumpfyllda och pastösa.

Exempel på vanliga produkter att pelletera är:

  • Foderblandningar
  • råvaror och mineralkompositioner
  • halm
  • trä,
  • biomassa
  • avloppsslam.

Produkterna som skall pelleteras pressas genom den plan matrisen med hjälp kollerhjul, varigenom produkten formas till strängar som med hjälp av knivar skärs av till önskad partikellängd. Diameter på kollerhjulen ligger mellan 130 och 450 mm. Diameter på matrisen är 175 till 1500 mm, vilket resulterar i pellets.

Förlopp

Produkten som ska pelleteras matas in i pressen med gravitation. Den låga hastigheten på cirka 2,5 m/s säkerställer en god avgasning av produkten. Det tjocka produktlagret mellan kollerhjulen och matrisen resulterar i en hög genomströmning – även för produkter som är svåra att pelletera (t.ex. blandningar med höga nivåer av fett och melass).

Applikationer och fördelar

  • Snabbt utbytbar matris samt kollerhjul
  • Avståndet mellan vals och matris är justerbart även under drift med hjälp av distamat
  • Permanent smorda kollerhjul förhindrar förorening av smörjfett samt minimerar smörjmedelsförluster
Pelletering Amandus Kahl

Animation pelletskvarn

Kontakt

Erik Törnkvist

Försäljningsingenjör

Johan Carlberg

VD, Försäljningsingenjör